Browsing the archives for the Богословие category

Пет евангелски мита или полу-истини

от Р. К. Спроул Може да се случи дори във внимателното системно богословие. Колко повече с популярната евангелска терминология? Взимаме това, което Библията всъщност учи, формулираме го така, че да го разбираме, и в крайна сметка започваме да вярваме в нашата собствена формулировка, вместо в действителната библейска истина. Не е злонамерено, но е опасно. Следват […]

1 Коментар

Пет неща, които за моя изненада не се намират в Библията.

Р. К. Спроул, син Бог е изцяло всемъдър, самият източник на всяка истина. Библията е Неговото Слово и е истинна във всичко, което учи, както е и достатъчна да ни води във всяко добро дело. Словото Му е разбираемо и ясно. Но не цялата Библия е еднакво ясна. Общо казано тези основни правила ни информират, […]

0 Коментара

Нашата роля в Господната молитва

от Крис Ортиз Когато Господ казва: „нека свети вашата светлина пред човеците“ (Матей 5:16), Той определено не ни призовава да сме „мили“, въпреки че винаги трябва да се стремим добро държание и учетивост. „Светлината“ са нашите „добри дела“, а тези добри дела трябва да накарат хората „да прославят вашия Отец, Който е на небесата„. Какви […]

0 Коментара

Познание за Бога и за себе си

от Жан Калвин Без познание за себе си няма познание за Бога. Нашата мъдрост, доколкото може да се нарече истинска и здрава Мъдрост, се състои почти изцяло от две части: познание за Бога и познание за себе си. Но тъй като тези двете са свързани с много връзки, не е лесно да определим кое от […]

Въпрос 13 – Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?

от Гари Норт Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. (Мат. 13:10-11) Учениците не винаги разбираха притчите на Исус. Те трябваше да отидат при Него за […]

Въпрос 12 – Не са ли предопределени добрите ни дела?

от Гари Норт Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Еф. 2:10) Тези думи са по-малко познати от ония, които ги предшествуват: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, […]

Въпрос 11 – Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?

от Гари Норт В Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Еф. 1:11) Кои са “ние”? Павел пишеше за някого. Той каза, че ние “станахме наследство”. Включи себе си сред тази избрана група. Впрочем, това трябва да […]