Browsing the archives for the Есхатология category

Нито един камък?

от Кенет Джентри От време на време, когато говоря по конференции върху пророчеството на Елеонския хълм, разни диспенсационалисти задават въпроси, за които си мислят, че представляват трудност за претеристкото тълкуване. Виждал съм това дори в публикувани статии и книги. Може би и на вас се е случвало. Всъщност съм сигурен за поне един от вас, […]

Края на света ли е или е време за изграждане на Царството?

от Крис Ортиз Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. (Лука 12:31-32) Това е голямо насърчение: нашият Отец е благоволил да ни даде царството, а ние би трябвало да благоволим да го получим. И въпреки това твърде много […]

Антихрист в Постмилениализма

от Кенет Джентри Уорфийлд споделя полезни прозрения относно учението на Йоан за Антихрист: „той прави три изявления относно Антихрист, които явно ограничават изводите. Транспонира го от бъдещето в настоящето. Разтяга го от личност в множество. Свежда го от личност в ерес.“[1] Тези три наблюдения подриват мнозинството от днешните дебати относно Антихрист. Времето на Антихрист Читателите […]

Христос, хилядолетният хрaм

от Кенет Джентри Много коментатори посочват Йоановата демонстрация, че Исус е изпьлнението на храма (Йоан 2), като една от целите на Евангелието му, сьщо и това, че е изпьлнение на Съботата (Йоан 5), Пасхата (Йоан 6) и празника шатроразпъване (Йоан 7).[1] Христовите хора в мистичен съюз с Него са наречени „тялото“ (Римляни 12:5; I Коринтяни […]

Освобождение от диспенсационализма

от Лия Макхенри Смит Спомням си как по време на търсенията ми относно истината за края на света бях насочена към известен евангелист. Казаха ми да посетя неговия уебсайт, тъй като той разработвал поредица върху края на света и беше публикувал пророческа линия на времето, която бих могла да проследя. Проселедих графиката донякъде и ми […]

Трябва ли Библията винаги да се тълкува „буквално“?

от Гари Демар Твърде много коментари върху книгата Откровение твърдят, че са най-буквалната интерпретация на тази най-сложна книга в Библията. Всъщност, често се спори, дали буквалистичният метод е единствения начин да се тълкува Откровение. „Буквално” значи ли „вярно” или означава, че смисълът е „просто каквото казва стихът и нищо друго”? Не може да значи последното, […]

Животът, смъртта и последните дни или защо есхатологията е от значение

от Джоуел Макдърмън Християнските родители днес се чудят защо по-голямата част от техните деца напускат Църквата и никога не се завръщат в нея. Ето отговора на този въпрос: Голяма част от проблема се дължи на факта, че повечето християнски пастори, учители и родители постоянно и безсмислено тъпчат върху темите Грабването и Последните дни. Чували сте […]