Browsing the archives for the Пост и пре-милениализъм category

Освобождение от диспенсационализма

от Лия Макхенри Смит Спомням си как по време на търсенията ми относно истината за края на света бях насочена към известен евангелист. Казаха ми да посетя неговия уебсайт, тъй като той разработвал поредица върху края на света и беше публикувал пророческа линия на времето, която бих могла да проследя. Проселедих графиката донякъде и ми […]