Бог срещу социализма

от Джоел Макдърмън

Всемогъщият Бог притежава всичко. Това е библейския възглед: “Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея” (Псалом 24:1); Бог заявява: “Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми. Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.” (Псалом 50:9-12).

Бог е създал човека по свой образ. Човека отразява божия характер и ред. Точно както Бог притежава всичко, той делегира настойничеството и господството над собствеността на Своя образ, човека (Битие 1:26-28), така хората имат способността и призванието да действат като частни собственици. Бог насадил специална градина – Едемската градина – и поставил човека в нея, за да я обработва и да я пази (Битие 2:8, 15). Когато Адам и Ева се разбунтуват срещу божия законов ред, Той ги изгонва от нея, като поставя предупредителен знак “не преминавай” във формата на ангел пазител на входа (Битие 3:23-24). Адам и Ева доста бързо научават какво означава частна собственост.

Това учение бива продължена като божия начин за подреждане и облагодетелстване на едно общество – нещо, което виждаме във факта, че божиите фундаментални закони за живеене – Десетте заповеди – включват забраната за кражба (Изход 20:15). Никой човек или група от хора не може да взима чужда собственост – било то чрез индивидуално действие, чрез създаване на закон, петиция, заговор или чрез позоваване за “общо благо” – без да наруши божия закон. Стария завет често споменава преместването на имотната маркировка на съседа като начин някой да увеличи земята си (Второзаконие 19:14; 27:17; Йов 24:2; Притчи 22:28; 23:10; Осия 5:10). Тези споменавания забраняват или осъждат такова действие като атака срещу наследството и собствеността (Второзаконие 19:14).

Същото учение намираме и в Новия завет. В ранната църква в Деяния 5, когато много християни доброволно продават своите имоти и дават на бедните между тях, една двойка продава някакъв имот и дава само част от парите на апостолите, като казва, че дават всичко. Въпреки лъжата, Петър отстоява правото на частна собственост: “Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт?” (Деяния 5:4). Бог ги наказа не защото не дадоха всичко, а защото излъгаха колко дават.

Други апостоли също отстояват това учение: Павел поучава срещу кражбата (Ефесяни 4:28), както и Петър (I Петър 4:15), и Яков (Яков 5:4). Самия Исус споменава заповедта като напълно актуална (Матей 19:18).

Библейското свидетелство е ясно: Бог вярва в частната собственост и не само желае, но и ни заповядва да живеем според това правило. Под тази система, нашите права и свободи идват от Бога. Никой човек не може да ги отнеме. Онзи, който се опита, трябва да отговаря пред закона и, в крайна сметка, пред Бога.

Социализъм

Социализмът е убеждението, че индивидуалната частна собственост е лоша идея. Той е анти-християнско и анти-библейско убеждение. Социалистите вярват, че държавата трябва да притежава почти всичко или всичко и да го разпределя както държавните експерти, учени, политици, и понякога избиратели, намерят за най-добре. При социализма държавата поставя себе си на мястото на Бога и заявява: “Земята е на държавата и всичко, което се намира в нея, светът и тия, които живеят по него”. При този възглед за индивида няма защита от съседа си, ако съседът му е част от мнозинството или ако държавата по какъвто и да е начин реши, че съседът му е по-нуждаещ се от него; държавата просто използва сила, за да вземе собствеността на индивида и да я даде на някой друг. В този смисъл държавата “мести межди” непрестанно. При този възглед държавата определя нашите права и свободи; тук няма по-висш апел отвъд държавата.

Социализма е убеждение, при което краденето е прието стига друг човек или група от хора да го одобрява. Социализма вярва в кражбата чрез мажоритарен вот или кражбата чрез гласуването на мажоритарното представителство в правителството. Социализма е убеждението, че въоръжения грабеж е допустим стига да се осъществява чрез упълномощаването на държавното оръжие. Социализма поставя човека, и в крайна сметка държавата, на мястото на Бог. Човекът бива притежаван от други хора вместо от своя Създател. Социализма е изцяло хуманистично, отричащо Бога и бунтовно срещу Него убеждение.

Заключение

Между тези две убеждения – частната собственост и социализма – има фундаментален конфликт. Те олицетворяват противоречащи си възгледи относно суверенитета, човека, закона, обществото и наследството. В основите си те са конкурентни религиозни системи. Избирайки едната, вие отричате другата; служене и почитане на Бога или служене и следване на хора. Или Бог заповядва и съди човека, или човека заповядва и съдят човека.

Статията е взета оттук: https://www.lambsreign.com/mcdurmon/god-versus-socialism
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>