Всяко образование е религиозно

от Джейк Литвин

“Крайната цел на ученето е да поправим разрухата, причинена от прародителите ни, като опознаем правилно Бога и чрез това знание да Го обикнем, да Му подражаваме, да бъдем като Него.” – Джон Милтън

“Преди всяко друго, най-важното четиво за всички, както в университетите, така и в училищата, трябва да бъде Светото Писание… Бих посъветвал никой да не изпраща детето си там, където Светото писание не е върховно.” – Мартин Лутер

Съвременния мит, който днес е широко разпространен, е че образованието е неутрално. Обаче нищо на този свят не е неутрално. Всъщност неутралитетът е страничен продукт на хуманистичната мисъл, тъй като предполага автономна вселена, която е безсмислена и безцелена. Образованието по своята същност е религиозно.

Когато държавата поема сферата на образованието, декларира властта си над него и твърди, че не промотира никаква религия, това не означава, че отрича абсолютно всички религии. Тя само премахва онези, които се противопоставят на собствената ѝ етатистка, хуманистична религия.

Как би следвало едно християнско семейство да възприема образованието, когато е заобиколено от „безплатното“ образование, управлявано от държавата? Трябва ли християните наистина да осигуряват на децата си християнско образование?

Исус изисква от Своите хора да обичат Господа с целия си ум (Мат. 22:37). Ако нашия ум трябва изцяло да бъде отдаден на Бога, тогава можем ли с чиста съвест да изпратим децата си в образователна система, която ги учи да мислят агностично? Образованието или приема, че Исус е Господ над всяка област от живота, или че не е. Или приема убеждението, че цялата истина идва от Бога, или убеждението, че няма обективна истина. Всеки предмет, независимо дали е математика или история, наука или език, се преподава от гледната точка на най-върховен стандарт. Затова е абсолютно необходимо родителите християни да дадат на децата си образование, което да обхваща Господството на Христос във всеки предмет в клас.

В Стария Завет семейството е първата образователна институция, създадена от Бог сред Неговия народ.

Слушай, Израилю, Йеова нашият Бог е един Господ! И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. (Второзаконие 6:4-9)

Бог никога не възлага задачата за образованието на граждански лидери, дори в нация като Израел. От особена важност е да разберем, че да научим децата на Божия закон под дадената от Бога власт на семейството, не се ограничава само до „духовните“ въпроси. Християнският живот не може да бъде разделен на „две царства“: духовни и светски. Резултатът от познаването и прилагането на Божието Слово е да обучим децата да имат богоцентричен светоглед във всяка сфера от живота. Апостол Павел заповядва: „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.” (Еф. 6:4). Думата „учение“ на гръцки е paideia, отнасяща се до „цялостно обучение и образование на децата“. Християнското семейство трябва да осъзнае, че цялостното обучение и възпитание на детето трябва да бъде от позицията, че Исус е Господ.

Християнските родители също така трябва да защитават децата си от лъжата на етатистката, хуманистична религия зад всяка държавна система. Има огромна разлика между децата, които изучават хуманизма от библейска гледна точка и децата, които учат в хуманистичната система като единствен стандарт за истината. Една от радостите на преподаването на Хуманитарни науки в дистанционно класическо християнско училище е изучаването на някои от най-влиятелните светогледи като това на Маркс, Дарвин и Оруел под управлението на Христос и Неговото Слово и защо тези хуманистични светогледи са фундаментално религиозни и в резултат на това не работят.

Често срещано възражение сред християните срещу това да поемат отговорността да защитят децата си от държавната образователна система е, че учениците християни могат да бъдат сол и светлина в тези училища. Презумпцията ни е да мислим, че по този начин обучаваме децата си да отидат в света, но в действителност помагаме на света да влезе в нашите деца, като ги предоставяме на система, която не признава Исус Христос за Господ.

Павел пише: “Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” (II Кор 10: 4–5). Държавната образователна система съдържа идеологии и философии, които са против познанието на Бога. Като мислещи християни, ние сме призовани да свалим тези “високи места” и да използваме умовете си в подчинение на Господ Исус Христос.

Нехристиянското образование е по дефиниция образование от друг бог. Защо? Тъй като то не счита Исус Христос за Господ и Неговото Слово не е стандартът за това как трябва да мислим във всяка област от живота. Корнилиъс Ван Тил заявява: „Нехристияните вярват, че доколкото човек знае нещо, го знае независимо от Бог… Християните вярват, че всичко е в тъмно, освен ако не ни се открие Божието откровение.“

Да бъдеш истински образован е, когато всички неща се разбират в светлината на Бог и Неговото откровение. Исус авторитетно заявява, че „Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си.” (Лука 6:40). Както Води Бокам казва: „Ако изпратите децата си на Цезаря, не се изненадвайте, когато се върнат римляни.“ Божието Слово дава задачата на родителите, като тяхна библейска отговорност, да обучават децата си в покорство към Господа.

Този възглед за образованието се струва твърде краен за много християни. За съжаление, това е така поради неспособността ни да съхраним нашето християнско наследство. И поради факта, че сме възприели прогресивното образование, тази гледна точка ни изглежда ненормална. Християнското семейство трябва да разбере славното призвание да обучи децата си по пътя, по който трябва да вървят! Знайте, че жертвите, които правите, за да дадете на детето си образование, което признава Христос, ще подпомогне царството Божие за Неговата слава.

Държавната образователна система втълпява и преподава доктрините на нейния лъжлив бог. Мислете за семейството като за ядрена електроцентрала. Тази електроцентрала разполага с невероятни източници на топлина и енергия, за да свали крепостите, които са срещу познанието на Бог. Светът знае, че това е заплаха, защото който контролира училищата, управлява света.

Статията е взета оттук: https://americanvision.org/23676/all-education-is-religious/
Превод: Венера Папратилова

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>