Кой подкопава дома ви?

от Денис Пийкок

За водачите от най-голяма важност е да преподават, подсилват и защитават основополагащите принципи на всяка човешка институция, култура или нация. Ако основите бъдат отслабени или унищожени, всичко което се държи на тях се разрушава и трябва да бъде изградено наново. Ние живеем в такъв исторически момент, в който основите на западната цивилизация, каквито ги познаваме, са в опасност.

Много хора биха спорили кои точно са тези най-важни основополагащи принципи. Аз искам да споделя седем от тях:

1. Силните общества имат ясна йерархия от ценности, които обединяват мнозинството от граждани. Ако културата или нацията не е наясно каква точно е нейната йерархия от основни ценности и принципи, тя ще се пречупи, хората ще бъдат объркани и всички съществуващи социални структури ще западнат.

2. Във всяка нация семейството е основното тренировъчно място за добиване на умения за социализация. Ако семейството е разрушено, нефункциониращо или в противоречие с основните ценности на заобикалящата го култура, то ще произведе асоциални хора.

3. Ако талантливите и изобретателни хора в една култура бъдат де-стимулирани чрез спъващи данъци, силно обществено неодобрение или са сочени с пръст заради „несправедливия“ им успех, загубата на тяхното творчество ще спъва цялата култура и ще я обрече на постоянен провал.

4. Това, което е притежание на всички, всъщност не е притежание на никого. В дългосрочен план, личностната отговорност винаги превъзхожда колективното притежание.

5. Наблегнете на общите „права“ на населението и намалете индивидуалните отговорности на личността, и ще създадете култура, основана на претенции, която се дели на враждуващи помежду си части. Личностната отговорност насърчава изграждането на характер и култура.

6. Едно добре информирано общество, което има явно участие в местната общност, е най-ясният знак за една здравословна политическа култура. Когато нацията се съсредоточи в централизация, тя се е запътила към широко разпространена апатия по отношение на политиката и обществеността.

7. Философията за властта в една култура е най-важният определящ фактор за посоката, в която тя се развива. Ако властта е позиция, търсена за лична изгода, а не за служене и подпомагане на другите да преуспеят, само най-малко квалифицираните да управляват ще държат властта. Властта не корумпира; тя изважда на показ истинските мотиви на този, който я упражнява.

Кой и какво подкопава вашия дом и живот? За колко от тези седем принципа сте наясно дали са истина или не? Какво правите за разпространението на принципите, в които вярвате, вместо „просто да си вярвате в тях“? Аз виждам и чувам тези, които подкопават дома ми и съм мотивиран за промяна. Стратегическото действие винаги е решаващо.

Статията е взета оттук: http://www.gostrategic.org/index.cfm?pageID=286
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>