Божието отмъщение

от Р. Дж. Ръшдуни

Във 2 Солунци 1:8, ни се казва, че Господ ще дойде „в пламенен огън да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.” Думата „раздавам” на гръцки е didontos, идваща от didomi, която най-често означава „давам”. С други думи, отмъщението на Господ не е наложено като наказание за греха, а е неизбежно последствие от греха.

Същата тази мисъл се вижда ясно и във Второзаконие 28:2,15. Казано ни е, че вярата води до неизбежни благословения, които идват и почиват над нас. По подобен начин проклятията на Бога при непослушание са неизбежни: „Всички тези проклятия ще дойдат на тебе и ще почиват над тебе.”

Можем да кажем, че както скачането от стръмна скала ще ни убие, когато достигнем края на бързото си пътуване, така и грехът е кратко пътешествие, което носи гибел. Гибелта, заложена в греха, е присъдата на Господа сега и в края на времената. Ако скочим от стръмна скала, крайният резултат е неизбежен. Същото е с всеки грях. Заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23).

Това е вярно както за отделните хора, така и за нациите. Когато една нация се стреми към своите собствени цели вместо към Божията воля, тя се впуска в гибелна посока. Скача от стръмната скала на действителността.

Хората и нациите днес се надбягват по тази скала в тяхното беззаконие и слепота. Отказват да вярват в неизбежното Божие наказание; ако говорят за Бога изобщо, то е само за Неговата любов.

Божията обич и милост са напълно реални, но такова е и Неговото наказание. Да се изключи някой аспект на Божията същност означава да изопачим Писанието и да превърнем живия Бог в идол на нашето въображение и в безсмислено нещо.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/the-vengeance-of-god/
Превод: Венера Милова

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>