Дефиниране на термини: Теокрация

от Гари Демар

Получих e-mail от една библиотекарка, която отговори на следното твърдение заявено от мен:

“Теокрацията е идея, която не може да се избегне. Отхвърлянето на едно теократично правителство води до избирането на друго теократично правителство.”

Тя предложи следното възражение:

Горното твърдение не е вярно. Има други форми на диктатура или автокрация, които нямат нищо общо с Бога или с това да бъдат бог. Върховният Съд не се нарича бог и не предприема действия, като теокрация. Може би смятате, че ви налагат възгледите си, но това не ги прави теокрация. Освен ако хората, които наричате теократични (Маурин Доуд, Бил Мойерс и др.) създават правителство, основано на Божи правила (Християнство, Ислям, Юдаизъм), това не е теокрация. Коригирайте си терминологията. Не познавате политическите термини и злоупотребявате с думата теокрация. Разбира се, много християни не ходят на уроци по логика и ще повярват на думите ви, но вие сър, грешите.

Отговорих ѝ като посочих, че тя ограничава значението на думата “теокрация” в теологичната ѝ употреба:

Изпускате смисъла. Отхвърлянето на един бог неизбежно води до избирането на друг бог. Ако някой човек, група, съд и т.н. се обяви като крайния арбитър за правилно и погрешно, тогава той/те приемат атрибутите на бог. Следователно той/те са теократични. Вие сте ограничили значението на думата до вяра в личен бог. Демокрацията може да се превърне в теокрация ако на народа се даде абсолютна власт. Чувала сте фразата: vox populi, vox dei, “глас народен, глас Божий”. Тези, които подкрепят подобен светоглед и искат да го приложат в социалната среда, в образованието, в политиката, в съдебния ред, издигат мнозинството до статута на бог. Техните политически подръжници имат теократични тенденции. Само изборът им на бог се е променил. Думата “Месиански” се използва по подобен начин. Въпреки че понятието се използва предимно за религиозни фигури, често се използва, за да опише хора или институции, които имат предвид спасяване. Например, на образованието (The Messianic Character of American Education), политиката (The Messianic State), и науката, често се гледа като на месиански. Вижте това: “Науката е това, което спасява човека. Научната месианска функция ще донесе ‘златна ера’, която е утопия. Такова ‘спасение’, разбира се, изисква етична система и това ще бъде разработено на натуралистична основа, за да измести теистично ориентираната етика. То изисква и модифицирането на вече съществуващи религии, за да станат ‘съвместими’ с науката. На консервативното християнство е обърнато внимание навреме, за да бъде възпрепятствано, където е възможно.”[1] Теокрацията не е по рзлична. Аз си познавам термините доста добре и направих разширено проучване на същността и използването на думата “теокрация” и по каъв начин либералните анализатори са теократични в своите възгледи, практика и политика.[2] Те искат да дадат на държавата властта над живота, смъртта и контрола над собствеността – владения, които принадлежат само на Бога. Ние християните учим логика, история, риторика и гражданско управление и затова разбираме тези неща по-добре, отколкото преполагате.

Незадоволена от отговора ми, тя предложи следното опровержение:

Никой не става бог просто защото не вярва в Бога или в Божието управление на земята. Човек не може да стане бог независимо колко диктаторски са вижданията му. Няма да стигнем до едно мнение. Аз виждам нещата така: ако правителството не се покланя на трансцедентен и всезнаещ източник, (тоест невидимия Бог на Библията), тогава то не е теократично. Разминаваме се.

Вероятно никога няма да стигнем до съгласие. Имам същия проблем, когато хора като вас твърдят, че светският хуманизъм е религия, а той не е.

Ето последният ми отговор с някои добавки:

Решението на съдебния процес Торкасо срещу Уоткинс през 1961 г., съдия Хюго Блек коментира, “Между религиите в тази страна, които не поучават това, което обикновено смята за вяра в съществуването на Бога са Будизъм, Таоизъм, Етична култура, Светски хуманизъм и др.” Тези, които описват светския хуманизъм като религия, просто следват убежденията на Върховния съд. Някой се възприема за божество, когато се установи като абсолютен авторитет. Атрибутите на божество са тези, които правят някого приличащ на бог. През 18 век френските революционери обявили “разума” за богиня на тяхната нова държавна религия. През 19 век патриоти като Виктор Юго и Чарлз Маурас говорят за Франция като за “богинята Франция”. Хегел, философският покровителски светец на комунизма, пише: “Държавата е предствата за божество на земята… Затова трябва да я боготворим като божествен израз на земята и да вземем под внимание, че ако ни е трудно да схванем природата, ще ни е още по-трудно да проумеем същността на държавата… Държавата е Божията намеса на земята.”[3] Маркс и Енгел са черпели изобилно от кладенеца на Хегел. Много преди Хегел и комунистическите лидери, които са следвали идеологията му, римските императори са се въздигали до положението на богове. Гай (37-41 г.сл.Хр.) открито се е провъзгласявал за бог. “По времето на Домициан (81-96 г.сл.Хр.), е било общоприето да се обръщат към него с dominus et deus, ‘мой госпдар и бог’.”[4] Домициан не се е обръщал към невидимо божество; обръщал се е към себе си. Същото важи и за хората, които са възприемали Ирод: “И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа реч пред тях. А народът извика: Глас Божий, а не човешки!” (Деяния на апостолите 12:21-22). Изненадан съм, че не знаете тези неща, при положение че сте библиотекарка.

—————————
Бележки:

1. www.asa3.org/aSA/PSCF/1968/JASA6-68Weaver.html Назад

2. Gary DeMar, “Theocracy and Democracy” in America’s Christian History (Powder Springs, GA: American Vision, [1995] 2005), 207–220 Назад

3. Цитатите от Хегел са изготвени от Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, 4th ed., 2 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), 2:31. Цитиран от Herbert Schlossberg, Idols for Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society (Wheaton, IL: Crossway Books, [1983] 1993), 178. Назад

4. Schlossberg, Idols for Destruction, 185. Назад

Статията е взета от тук: http://americanvision.org/1629/defining-terms-theocracy/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>