Защо християните трябва да образоват децата си вкъщи, част 1: Въведение

от Лий Дуигън

[част 2] [част 3]

Повече от всякога трябва да се наблегне, че най-добрите и най-истинни учители са родителите, подчинени на Бога. Най-великото училище е семейството… Моралното обучение на детето, създаването на добри навици, е наследство от родителите за детето, което превъзхожда всички други наследства. Семейството е първото и основно училище на човека.
— Р. Дж. Ръшдуни[1]

Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си … Да учите на тях чадата си. Второзаконие 11:18–19

Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Притчи 22:6

Бог ни е заповядал да учим децата си, но колко християни се подчиняват на тази заповед?

Винаги има обучение, което е извън нашия контрол. Филмите, телевизията и музикалните клипове обучават. Всекидневните новини обучават. Какво учи детето, когато вижда как филмови звезди третират осъден убиец като знаменитост? Безсрамна обществена личност прави състояние от своята разриваща всички подробности книга? Как в малки и големи градове се провеждат паради, за да възхваляват поведение, което Библията нарича мерзост? Трудно е, ако не невъзможно, децата да се предпазят от тези “уроци”.

Но ние можем да контролираме мястото, където нашите деца ще получат своето официално образование. През последните години, според американското министерство на образованието, американците са изпратили почти 49 милиона деца в държавни училища.[2] В същото време, малко повече от 5 милиона деца отиват в частни училища – 46% от тях в римо-католически, 15% в “консервативни християнски” училища и 18% в нерелигиозни частни училища – съотношение от почти 10:1.[3]

Ние сме най-заинтересовани от домашното образование, но последните данни на Министерството на образованието са приблизителни: “около 1,1 милиона, или 2% от всички ученици” получават образованието си вкъщи.[4] Правната организация за защита на домашното образование (www.hslda.org) заявява, че реалната бройка е близо 2 милиона. Така или иначе, общият брой е много малък в сравнение с броя на децата в обществени училища.

Какво казва Библията по този въпрос?

“Библията ясно учи, че родителите носят първата и най-съществена отговорност за образованието на своите деца” пише южният баптист и богослов Албърт Мохлер. “Информираните християнски родители могат да си съдействат в тази велика задача, но тази родителска отговорност не може да бъде дадена на други, като франчайз”[5]

В Старозаветни времена не е имало обществено образование. Най-близко до това са били училищата за обучаване на книжници в древн Шумер, около 2000 г.пр.Хр.[6] По това време Бог заповядва на Аврам да напусне своя дом в Шумер (Битие 11:28, 12:4) — Ур Халдейски е град в Шумер — и да се премести в Ханаан, където той и неговите хора водят номадски начин на живот, който едва ли е благоприятен за писмено образование.

Авраамовият пра-правнук, Йосиф, продаден в робство в Египет, става управител на домакинството на своя господар и се издига до висока административна длъжност за цялото царство. Очевидно Йосиф е бил грамотен, добре образован човек. Кой го е научил? Могъл е да бъде само неговият баща Яков – който е бил образован от своя баща Исак, сина на Авраам.

Днес е трудно за някои хора да видят връзката между Библията и съвременното образование, което включва наука, компютри, “обществени науки”, чужди езици и т.н. Животът в библейско време е бил много по-лесен. Хората са пасяли кози или са управлявали малки ферми. Те не са имали нужда да изучават сложните умения, за да отговарят на изискванията за добра работа в днешния свят.

Както някои го виждат, Библията е отличен източник на морално и религиозно обучение, но няма какво да каже за това как да бъдете софтуерен дизайнер, продавач на коли, водопроводчик или юрист. Затова децата имат нужда от “истинско образование” в “истинско училище”. Не се прави връзка между предполагаемата частна, лична религия и светската (но понякога предизвикателна) всекидневна работа.

Но Библията не вижда нещата по този начин.

Разгледайте няколко от многото стихове, които Библията посвещава на темата за обучение.

Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път… Битие 18:19

От къде знаят Авраамовите деца как да пазят Господния път, ако не ги е научил самият Авраам?

…и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Второзаконие 6:7

Библията има предвид ти лично да учиш децата си на Божието слово. Това е заповед и дълг.

Сине, мой, пази заповедта на баща си, и не отстъпвай от наставлението на майка си. Вържи ги завинаги за сърцето си. Увий ги около шията си. Когато ходиш наставлението ще те води. Когато спиш ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе. Защото заповедта им е светилник, и наставлението им е светлина, и поучителните им изобличения са път към живот. Притчи 6:20-23

Лампата не трябва да се гаси, нито пътищата на живота да се разграничават, моментът в който дете отваря тетрадката си по аритметика или възрастен влиза в супермаркет. Всяка дейност, дори най-обикновената, трябва да бъде осветена и осведомена от съзнанието за Бога и Неговата воля. Тук ясно виждаме, че Бог не прави никакви различия между Себе Си и която и да е част от Неговото творение. Ние и нашият живот сме част от това творение.

Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Колосяни 2:8

Обучение, което не е Христо-центрично, което всъщност отрича, че Христос има каквато и да било връзка с изучавания материал, само ще заблуждава ученика. Кой може да отрече, че това описание се отнася за цялото обучение предлагано в светските, държавни училища?

Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. 2 Тимотей 3:16-17

Кой ще направи тази подготовка? Кой по-добре от собствените родители на детето ще му даде обучение във Библията? Когато Павел пише Посланието до Тимотей, не е имало обществени училища. Християните-родители е трябвало да обучават децата си.

Христо-центрично образование

“Християнското схващане за образование е вкоренено в основата на откровението за Бога и вярата, че Божието Слово е реалната истина, вярната истина и вечната истина,” пише Албърт Мохлер.[7]

Като основател на Християнското образователно движение, Р. Дж. Ръшдуни провъзгласява тази истина още преди десетилетия. През 1973 той пише:

“Родителите имат дълг да осигурят на децата си благочестиво образование… Мъдростта се крепи на вярата, а истинското знание има за презумпция върховния Бог. Не може да има неутралност в образованието. Образованието от държавата ще достигне статичен край. Образованието чрез църквата ще подпомогне църквата.”[8]

И през 1999 пише:

“Двете основни сфери, които разкриват религията на една култура са образованието и законът. Ако те не се ръководят от вярата на хората, тогава изповедта на вярата, православна, католическа или протестантска, е номинална и действителната функционираща вяра е нещо друго, в настоящия момент, хуманизмът.”[9]

Това е отговорът за тези, които се придържат към аргумента, че докато родителите преподават религия и морал, „останалото“ може да бъде оставено на обществените училища.

Не казваме че Библията може да научи детето да говори френски или да извършва въвеждане на данни. Главното е, че ако цялото обучение се осъществява с презумпцията за Христовата власт над всичко, детето няма да отрасне вярвайки, че историята се случва без Бога, че може да ръководи своя бизнес или обществен, или личен живот без Бога, или че всяка една област от действителността, от литература до биология, може да бъде разбрана без Бога.

В тези статии ще докажем, че домашното образование е възможно най-доброто средство за постигане на благочестив мироглед и че общественото училище е най-лошото средство. Ще се опитаме да разсеем страха на родителите, че те не са квалифицирани да образоват децата си и да съборим стената на опровергаване, която продължава да защитава общественото образование от общественото недоволство.

—————————
Бележки:

1. R. J. Rushdoony, Institutes of Biblical Law, Vol. I (Vallecito, CA: Ross House Books, 1973), 185. (На български: Р. Дж. Ръшдуни, Институти на библейския закон (Публикувана в Християнската Интернет Библиотека) Назад

2. “Past and Projected Elementary and Secondary Public School Enrollments” Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, http://nces.ed.gov/programs/digest/d06/tables/dt06_036.asp. Назад

3. “Trends in Private School Enrollments” Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, http://nces.ed.gov/programs/coe/2006/section1/indicator04.asp. Назад

4. “Homeschooled Students” Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, http://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_038.asp. Назад

5. Albert Mohler, “America’s Educational Crisis — A Christian Response” August 17, 2004, http://www.crosswalk.com/news/weblogs/mohler/?adate=8/17/2004. Назад

6. Douglas R. Frayne, “Scribal Education in Ancient Babylonia”, http://www.sumerian.org/Frayne-ScribalEducation.htm. Назад

7. Mohler, “America’s Educational Crisis.” Назад

8. Rushdoony, Institutes, Vol I, 182. (На български: Р. Дж. Ръшдуни, Институти на библейския закон (Публикувана в Християнската Интернет Библиотека) Назад

9. Rushdoony, Institutes of Biblical Law, Vol. III, (Vallecito, CA: Ross House Books, 1999), 213. (На български: Р. Дж. Ръшдуни, Институти на библейския закон (Публикувана в Християнската Интернет Библиотека) Назад

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/why-you-should-homeschool-your-christian-child-part-1-introduction/
Превод: Мартин Василев

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>