Автономията не е стълба към върховния авторитет на Христос

от Грег Бансен

Вдъхновеното Божие слово, върховният стандарт на християните, ни учи, че „Страх от Господа е начало на мъдростта“ (Притчи 1:7). Ако апологетът се отнася към началната точка на познание като към нещо различно от поклонението пред Бога, тогава безусловното подчинение на несравнимото величие на Божията мъдрост в края на аргумента му няма да има смисъл. Винаги ще има нещо по-велико от Божията мъдрост – а именно предполагаемата мъдрост на избраната от самия апологет интелектуална начална точка. Божието Слово по необходимост (логично, ако не като личен избор) ще остане подчинено на този автономен, върховен стандарт.

Лудвиг Витгенщайн признава, че в същината на неговата Tractatus Logico-Philosophicus се намира унищожително противоречие. Ако е прав в последното си заключение, тогава предпоставките, използвани да се достигне до това заключение, всъщност са безсмислени: „всеки, който ме разбира, рано или късно разпознава (моите твърдения) за безсмислени, когато ги е използвал – като стъпала – за да се изкачи над тях. (С други думи той трябва да изхвърли стълбата след като се е изкачил с нейна помощ)“[1]

По подобен начин понякога християните употребяват автономен апологетичен подход, който не се обляга на Христовия авторитет. Те използват подхода като стълба, по която се изкачват до приемане на Христовите твърдения, след което „изхвърлят стълбата“, защото сега се вижда, че Христос има върховен авторитет, което е в противоречие с този автономен подход. Техният метод се използва за достигане до заключение, което е несъвместимо с предположенията, които той допуска – себедостатъчния авторитет на човешкото разсъждение.

—————————
Бележки:

1. Лондон: Routledge & Kegan Paul, 1961 [1921], раздел 6.54, с. 151 Назад

Статията е взета оттук: http://www.cmfnow.com/articles/pa095.htm
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>