Какво е реконструкционизъм? Какво е теономия?

от Р. Ч. Спроул младши

Подобно на калвинизма и реформираното богословие, тези две понятия често се използват като синоними но могат да бъдат разбирани като род и вид. С други думи, приемането на калвинизма е част от това, човек да бъде реформиран, но не е всичко. По подобен начин някои хора биха казали, че теономията е част от по-цялостната рамка от убеждения, наричана реконструкционизъм. Теономията може да бъде разбрана като убеждението, че обществения закон, който Бог е дал на Израил в Стария Завет, трябва да бъде закона на земята във всички нации. Реконструкционизмът, ако не се смята просто за синоним, включва теономичните убеждения, както и оптимистична есхатология – това е убеждението, че Божието царство расте и преди завръщането на Христос ще покрие цялата земя, както водите покриват моретата. Той включва и поначало посвещение спрямо Вантилската или презумптивна апологетика. Този възглед гласи, в зависимост от това кого питате, че трябва или да приемем съществуването на Бога за даденост, за да можем да докажем съществуването Му, или че опитите да докажем съществуването на Бога са невъзможни и неблагочестиви, и трябва вместо това да го приемем за даденост. Други хора може би ще добавят още определения за реконструкционизъм (например включването на заветното богословие), но тези четири, калвинизъм в богословието, теономия в етиката, оптимизъм в есхатологията и презумптивизъм в апологетиката, са ключови.

Още две важни и свързани точки. Независимо дали някой приема или не теономията така, както е дефинирана по-горе, всички ние би трябвало в един смисъл да сме теономисти. Моите приятели теономисти имат навика да довеждат останалите до един от следните два избора: “Автономия или теономия!” И разбира се, те са абсолютно прави. Ние се подчиняваме на човешкия закон или на Божия закон и само глупак би избрал човека вместо Бога. Тогава, правилно разбран, въпросът не е дали ние трябва да ползваме Божия закон така, както Той ни го е дал. Вместо това въпросът е Бог какъв закон иска да имаме. Дали Бог е дал обществения закон (това е законът, свързан с управлението) на Израил като точен пример на идеалния закон за всяка държава или не? Уестминстърската изповед ни приканва да приемем това, което богословите наричат “основен принцип” на закона. С други думи, има основни принципи на Божията справедливост, заложени в установяването на обществения закон в Стария Завет, но е възможно да има подходящи и уместни промени, с които взимаме под внимание нашите различаващи се обстоятелства. Ето често срещан пример. В Старозаветния Израел собствениците на къщи са били длъжни да имат огради на покривите си. Такъв закон не би имал смисъл в днешно време, понеже ние не прекарваме толкова време по покривите, както са правели нашите бащи. “Основният принцип” гласи, че целта е безопаността на семействата и техните гости. Следователно някой би могъл да каже съвременните собственици на домове да имат ограда около плувните си басейни. В зависимост от това колко свободно човек прилага “основния принцип” определя колко близо той се идентифицира с теономията като идеология.

Второ, внимавайте да не се вслушвате в тези критици, които имат твърде малко разбиране за теономията или реконструкционизма. Намиращите се вляво, както богослови, така и политици, се удоволстват да представят наследниците на пуританите като някакъв евангелски джихат, устремен да наложи калвинистичен фашистки режим над света. Нищо друго не може да бъде по-далеч от истината. Теономистите, също като нас, копнеят да има справедливост в сферата на политиката. Те копнеят народите да бъдат научени. Те копнеят царството да бъде проявено. Те копнеят всяко коляно да се преклони и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. Кой, в рамките на Неговото царство, би могъл да спори с това?

Статията е взета оттук: http://www.ligonier.org/blog/what-reconstructionism-what-theonomy/
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>