Откъснат от реалността

от Марк Р. Ръшдуни

Човек без Бога живее в отричане. Той избира да вярва и да се наслаждава на лъжи, защото бяга от Бога, който дава смисъл.

Неизкупеният човек бяга от Бога, защото вярва на Сатанинската голяма лъжа, че човек може да бъде “като Бога, да познава доброто и злото” (Битие 3:5). Той вярва, че е успял в това зло желание и че е постигнал автономност от Бога. Когато човек вярва в толкова основна заблуда, неговият живот и мисли са напълно откъснати от реалността. Отчужден от Бога, който дава смисъл на всичко, собственият му живот, мисли и взаимоотношения ще бъдат контролирани от поредица въображаеми предположения.

Павел нарича това мислене философии, измами и предания, които не са основани на Исус Христос (Колосяни 2:8). Той е открил, че проблемът на човека произтича от отхвърлянето на Исус Христос, защото Той е Единственият, който може да поправи нашите проблеми с греха. Всяка мисловна структура, която не е основана на покаяние за греховете и вяра в Христос като единственото възможно средство за възстановяването на човека, е основана на измислицата за човешка автономност и илюзията, че Адамовия бунт е бил и е легитимен.

Когато Павел казва, че в Христос са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието (Колосяни 2:3), той не говори за някакъв вид мистично или тайно знание. По-скоро иска да покаже, че ние разбираме цялата реалност, когато виждаме Христос като Посредника между човека и Бога, от Когото човекът е бил отчужден чрез греха. Христос ни помирява с реалността когато ни помири с Бога. Човек извън Бога живее лъжата на Сатана, която е отделена от Божията реалност. Човек има достъп до Божия свят и разум да живее в неговите условия само в Исус Христос.

В същия смисъл Йоан може да каже, че вярващите в Христос знаят всичко (1 Йоан 2:20), не изчерпателно, но свързано с представата. Ние имаме система от мисли и знание, които са съвместими. Ние имаме цялостен светоглед, а не съвместни гледни точки.

Павел пише за хората, че “ги сърбят ушите”, не търпят здравото учение” и “си натрупват учители по своите страсти” (2 Тимотей 4:3-4). Резултатът не е по-добро разбиране, а “басни”. Уши, които сърбят са уши, нетърпеливи да чуят това, което искат да чуят. Нямат край тези, които имат тази страст за измислица и тези хора “натрупват за себе си” такива учители. Тяхната численост се използва, за да се претендира за истинска начетеност в академията на човешката измислена автономия.

Неизкупените хора не само вярват на лъжи, но и “държат (или потискат) истината в неправда” (Римляни 1:18). Тяхното непомирение с Бога ги прави активни противници на истината. Когато хората възприемат своята отделеност от Бога, я смятат като норматив и мислят и живеят според тази опасна представа. Така, както и при поколението преди потопа, всяка мисъл на тяхното сърце е постоянно зло (Битие 6:5).

Основното отричане е, че човекът отхвърля на отговорността си пред Бога. Хора, които живеят в такова отричане, живеят в свят на измислица. Така измислицата играе основна роля в нашия свят. Тя контролира нашите забавления. Маркс е построил икономическа система, основана на историческа измислица и последователите му продължават да се опитват да изкривяват света, за да напаснат своите постановления за това как трябва да стоят нещата. Нашите правни прецеденти все повече се изграждат върху измислени твърдения относно Конституцията. Историята ни е все повече се пише повторно, за да могат чрез нея да се пропагандират днешните социологически цели.

Църквите са много склонни да се обръщат към измислиците. Най-еретичните и богохулни становища се обявяват “истинско Християнство” или “какво учи Исус”.

Йоан ни казва, че който измисля и обича лъжи е извън Божието царство (Откровение 22:15). Нашето новорождение ни дава правилни взаимоотношения с Бога; ние имаме възможност да мислим като хората на нашия Създател и Спасител. Разбираме кои сме и за какво сме тук. Животът ни има смисъл, цел и надежда. Схващаме реалността.

Увереността в греха, бунтът на човека и неговите претенции за автономност е вяра в измислица, в лъжа.

Статията е взета от тук: http://chalcedon.edu/research/articles/disconnected-from-reality/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>