Оправдания

от Р. Дж. Ръшдуни

Едно от многото неща, които хората не успяват да разберат за Бога е, че Той не зачита оправданията. В Битие 3:9-19, Бог показва ясно, че Той се отнася към всички оправдания единствено като основание за порицание и осъждение.

Човек никога не може да се доближи до Бога с нещо друго освен със съвършена вяра и послушание. Исус Христос е направил това вместо нас и, в допълнение, ни е дал благодат да Му се подчиняваме. Затова от нас се изисква да Му отдадем покорството на вярата, да признаем, че сме призовани, не да престъпваме Божия закон, но да му се подчиняваме и да служим на Бога във всяка сфера от живота.

Но човек предпочита пътя на оправдание пред пътя на послушание. Нашият Господ осмя и осъди оправданията в притчата Си за гостите, които не желаят да присъстват и си измислят оправдания, за да отбият поканата. Един казва: „Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме.“ Друг казва: „Ожених се, и за това не мога да дойда“ (Лука 14:16-20). Христос подчертава, че оправданията не само нямат стойност пред Бога, но напротив, подбуждат гнева Му.

Ето защо, бъдете сигурни, че Бог не приема оправдания за липса на вяра и послушание, че не отделяме десятък, че не Му служим във всички наши пътища, или че не познаваме Неговото Слово. Господ не зачита оправданията.

Свят, който се ръководи от оправдания, е опасен. Това означава, че ако чувствате, че вашият грях има някаква стойност за вас, тогава имате оправдание за греха. Означава, че работникът може да унищожи или повреди собствеността на своя работодател, ако не харесва заплатата си. Означава, че ние оправдаваме провиненията на децата ни, защото ги съжаляваме или ги обичаме.

Накратко, оправданията служат като средство за извинение на греха, нещо, което Бог няма да позволи. Обаче Бог ще оправдае чрез суверенната Си благодат покаялия се грешник. Светът на оправданията е областта на извинения грях. Светът на благодатта е областта на извинените грешници, направени нови създания, за да „се изпълнят изискванията на закона в нас“ (Римляни 8:4).

Изберете вашия свят, свят на безотговорност и оправдания или свят на отговорност и праведност. Животът ви зависи от този избор.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/excuses/
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>