Върховният грях

от Р. Дж. Ръшдуни

Основното при върховния грях е желанието да променяме другите и да ги приспособяваме към нашите идеи и надежди. В наше време много често този грях се смята за добродетел.

Това просто означава, че се опитваме да се правим на богове и да променяме другите хора, за да ни пасват. Хора, които имат проблеми във взаимоотношенията със семейството си, колегите си или своята общност, много често са виновни за този грях, което означава, че се опитват да се правят на богове.

Ние с вас не сме призовани да променяме другите хора. Само Бог може да прави това. Това, което можем да правим чрез Божията благодат, е да променяме себе си, за да съответстваме на Неговото слово и призвание. Това означава да виждаме нуждата от промяна в нас самите, а не в другите и да оставим промяната на другите в ръцете на Бога чрез служението на Неговото Слово.

Днес, разбира се, това не е популярно. Обичайната идея за знатен човек, държавник или религиозна фигура е човек, който чрез закони и полицейска сила, с данъци, работи ден и нощ да промени другите, но никога себе си.

Върховният грях е антихристиянски до основата си. Той поставя властта да се променят хора в ръцете на човек, а не в ръцете на Бога. Върховният грях дава на човека предполагаемото право да контролира ближните си според своите идеи за социални и лични реформи.

Нямаме право да караме хората да се приспособяват към нашите цели и идеи. Ние сме отговорни да ги призовем да се подчинят на Божието Слово и призвание. Сам Бог ни съобразява с образа на Сина Си (Римляни 8:29), и изисква от нас чрез апостол Павел да “не се съобразяваме с тоя век, но да се преобразяваме чрез обновяването на ума си, за да познаем от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено” (Римляни 12:2). Чрез суверената Си благодат, Той ни прави “уподобени” в смъртта на Своя Син (Филипяни 3:10). Така че умираме за собствената си правда и за своите идеи за реформиране на света и оживяваме за правдата на Бога в Христос и така сме в съгласие с Неговото Слово.

Следващия път, когато чуете човек, който иска да реформира вас, правителството, света и всичко, което се вижда, го погледнете що за стока е: върховният грешник, потенциален бог, и осквернител на творението. И внимавайте, когато видите подобен човек, да не би да го виждате във вашето огледало.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/the-ultimate-sin/
Превод: Васил Папратилов

0 Коментара

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>