Внимавайте с философията!

от Грег Бансен

Християнската гимназия в Нюпорт (NCHS) на практика притежава нещо уникално в сравнение с различните частни християнски училища в страната. Става дума за един забележителен елемент в задължителната им програма – необходимо условие за дипломиране в гимназията. Малко други училища имат подобно изискване. NCHS е уникална с това, че предлага курс по философия на своите гимназисти в по-горните класове.

Имаше време, когато почти всеки колеж и университет изискваше от студентите си да запишат поне един въвеждащ курс по философия. За жалост, напоследък много колежи са изоставили подобни „старомодни“ идеи за образованието и са премахнали философията като необходимо условие за завършване. Не е учудващо, че американските колежи произвеждат вишисти без интерес към умения за проницателно мислене, последователност, убедителност и дълбочина на прозрение относно света и живота. Тези, които завършват NCHS, са вече една стъпка пред много студенти от колежи, които са изменили програмите си, за да са в съгласие с времето.

Но дали философията им дава предимство? Един критерии от Новия Завет, с който често се злоупотребява, може да внуши противоположното, или поне на първо четене. В Колосяни 2 Павел пише: „Внимавайте да не ви ограби някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа“ (стих 8) – ограбва ни от „всичките съкровища на премъдростта и на знанието“, които са скрити в Христа (стих 3). С такова предупреждение в Новия Завет, защо едно християнско училище ще изисква изучаването на философия? Изглежда, че по-скоро трябва да избягваме философията!

Едно по-обстойно и честно прочитане на Колосяни 2 обаче ще поправи тази заблуда. Първо виждаме, че Павел не забранява изучаването на философия; по-скоро ни предупреждава. Подобно родителите предупреждават своите юноши за опасността от шофирането без да им забраняват да карат семейната кола. Философията, както колите, може да се използва по градивен или разрушителен начин. Павел предупреждава за разрушителния потенциял на философията.

Второ, ако прочетем пасажа още веднъж забелязваме, че предупреждението на Павел не се отнася за философията като цяло, а за конкретен вид философия. Павел насочва вниманието към философия, на която дава подробно обяснение: тя е „празна измама“ (лъжливо подвеждаща), следва „човешки предания“ (възприетото човешко мнение) и се гради върху „първоначалните учения на света“ (презумпциите на тези, които са в бунт срещу Бога). Това е видът философия, за която Павел предупреждава църквата. И би трябвало! Всяка философия, която отговаря на това описание, действително ще ни ограби от познанието, което се намира в Христос.

И така, Павел ни предупреждава за светска философия, която е различна от тази, за която говори преди това. Трето, виждаме че Павел противопоставя този друг вид философия. Накрая, това срещу което той възразява относно светската философия, която описва, е следното: тя не е „по Христос“. Христос е любовта и животът на Павел, отправната точка в неговото мислене и цел на поведението му. За Павел най-важен е Христос. Естествено е тогава, Павел да няма нищо общо с философия, която не е по Христос, нито е подчинена на Неговото свято слово.

Виждаме, че освен светска философия съществува нещо, което може да се нарече „Християнска философия“ – философия, която е „по Христос“. Въпреки че Колосяни 2 предупреждава вярващите за разрушителния потенциал на всяка философия, която не е съобразена с Христос, този пасаж всъщност обяснява защо трябва да изучаваме философия.

Ние изучаваме философия, за да можем да изпълним заповедта на Павел с по-голяма способност и яснота. Изучаваме философия, за да се уверим, че презумпциите ни относно реалноста, познанието и етиката наистина почитат Христос. Изучаваме философия, за да виждаме начините на мислене в нашата култура, на които не трябва да ставаме жертви. Накратко, изучаваме философия, за да се предпазим от неправилно мислене и да се посветим на истинно мислене за човека и света.

И така, NCHS има задължителен курс по философия. Дори да нямаше, обаче, философия щеше да се преподава в училището. Всъщност философия се изучава всеки ден през учебната година в тези училища, които нямат философски курс. Философията се преподава винаги, във всеки курс в училищната програма. Разбирате ли, каквото и да каже учителят по история, естествени науки, литература, математика, чужди езици и т.н., то е отражение на някакъв философски възглед за човека, за света, реалността, познанието и живота. Тези становища и възгледи винаги проникват, винаги са основа, винаги обясняват казаното. Всеки учебник и учител предава философия косвено.

Следователно, философия се преподава навсякъде, където има училище и, съответно, щеше да се преподава в NCHS, дори да нямаше курс по предмета. Разликата в Християнската гимназия в Нюпорт е, че ние спираме и отделяме време да разсъждаваме относно философията, която винаги се преподава косвено на нашите ученици. Ние вярваме, че ако учениците не отделят време да помислят над основните проблеми във философията (презумпциите и изводите й), те ще взимат философски решения по подразбиране – без адекватно осъзнаване или интелектуална отговорност.

Всеки човек използва философията, защото всеки се сблъсква с възгледи за реалността, познанието и етиката. Разликата между „философа“ и обикновения човек на улицата е единствено в дипломата. Всеки използва философия, но не всеки се опитва да я прилага правилно. В NCHS ние искаме да спрем и да помислим какви трябва да са мислите и действията ни като християни. Искаме философията ни да бъде ясно формулирана, за да имаме по-голяма увереност, че я употребяваме правилно. Само тогава можем наистина да се вслушаме в предупреждението на Павел да внимаваме със светската философия, защото само тогава можем да сме уверени, че вместо на нея, ние сме посветили себе си на „християнска философия“.

Внимавайте с философията! Най-добрия начин да го направите е като я изучавате.

Статията е взета оттук: http://www.cmfnow.com/articles/pa053.htm
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>