Защо имаш проблем с авторитета

от Марк Р. Ръшдуни

Имаш проблем с авторитета. Възможно е да не се обличаш или да се държиш като останалите. Всъщност може би се смяташ за сравнително традиционен и консервативен, но си бунтовник в сърцето си. Всички сме такива.

Ние имаме проблем с Божият авторитет. Писанието ясно казва, че проблем на човека е грехът и същността на първия човешки грях в Едем е неговия стремеж да “бъде като Бога, да познава доброто и злото” (Битие 3:5). Всички грехове са следствие от това първо грешно желание да мислим, говорим и да постъпваме като богове. Тази дързост е в основата на нашето греховно естество. Грехът поставя нашия авторитет и закон над Бога и Неговия закон.

Изкуплението е нашето спасение от последствията на греховното ни естество. Оправданието е промяната в нашето правно положение; по благодат получаваме оправдание или справедливост. Новорождението е моралната промяна, съпровождаща оправданието. “Раждаме се отново” като “нови създания в Христос”. Изкупеният човек е претърпял правна и морална промяна, която се изявява все повече. Този прогресивен растеж е освещение. Тъй като новороденият човек е новороден или упълномощен от Бога правдата винаги е свързана с оправдания човек. Подчинението към Бога е белег за човека, чието положение е променено при оправданието и чиято морална насока е напълно пренасочена при новорождението.

Първоначалният грях обаче остава част от живота на вярващия. Всички се борим с това желание да се правим на богове, да се противим на Божия авторитет в името на собственото си его. Това е същността на хуманизма, човешкото желание да бъде суверен, да бъде авторитета, който решава всичко за себе си. Всички, претенции за авторитет, които не се основават на Божия авторитет, са бунт. Дори съгласието на човека с Божия закон е недостатъчен, защото предполага нуждата от човешко одобрение на закона. Да кажем че убийството е зло защото нарушава правата на човека е все едно да твърдим, че има друг морален авторитет освен Божия, някой, който може да бъде променян с възгледите на “човек” или “права”. Нацисти, марксисти, мюсюлмани, хиндуисти и християни имат различни възгледи за човека и следователно за правата му. Започне ли веднъж човек да определя и да се разпорежда с правата, значи е настъпила безбожна етика.

Когато става въпрос за авторитет, има само два варианта: теизъм (Богоцентричен) или хуманизъм (човекоцентричен). Всяко отхвърляне на теизма на библейското християнство представлява връщане към хуманизма и неговото начало в Едем.

Бог постоянно заявява “Аз съм Господ твоя Бог. Непрестанно Бог нарича Своя закон “Моите наредби” или “Моите закони”. Хуманизмът се противопоставя на човешката воля и човешките закони. Той поставя авторитета си или в колектив или в индивид. Тези, които гледат на колективния човек, вярват, че авторитетът е във “волята на хората”, “демократичня процес”, или правителството като колективния глас на народа. Тези, които гледат на отделния човек като на източник на авторитет, наблягат на правата на индивида вместо на човечеството. Хуманизмът най-често бива защитаван чрез човешките доводи, природния закон както е дефиниран от автономния човек или като необходимо последствие от научния натурализъм. Грешникът по природа е хуманист, който поставя себе си и своя авторитет над Божия. Винаги може да отговори на Писанието с думите “но аз мисля…”. Дори посещаващите църква са изобретателни в измислянето на богословия, които не зачитат Божия авторитет и закон в своя полза.

Изборът, който предлага Писанието, е подчинение и благословение или грях и осъждение. Имаме проблем с Божия авторитет и греховното ни естество винаги кара греха да звучи като валидна алтернатива. Но не е така.

Точно християните трябва да изгубят позицията си пред Бога. Веднъж повярваме ли наистина, че Той е Господаря нашият Бог, ще видим нуждата да се подчиняваме на Неговото Слово вместо на себе си.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/why-you-have-a-problem-with-authority/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>