Последствия

от Р. Дж. Ръшдуни

От надежден източник знам, че действията на един шофьор по големите градски магистрали имат последствия с голям обхват. Ето защо ако на конкретно място на една магистрала шофьорите в някоя лента, или всички ленти, в даден момент спрат техните коли, ще настъпи голяма верижна реакция. Поне за час, а понякога и за два, всички коли достигащи приблизително това място по време на пиков час ще спират. С едно действие се създава верига от последствия и реакции, които продължават дълго след като спрелия шофьор е преминал.

Такава верига от последствия е дори по-осезаема в света на идеите. Винаги, когато някой подхвърли идея, противоречаща на Божиите цели, следва дълга верига от реакции и последствия. Нашият Господ адресира това, когато заявява: „А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини” (Матей 18:6). Ние не живеем в свят без хора. Това, което сме, и това, което правим, се отразява на света около нас. Способни сме да създадем различни последствия чрез действията си. Нашето нежелание да вземем позиция се предава на другиие хора и така се превръщаме във воденичен камък, който ги препъва. Отново, нашите погрешни или зли решения, думи и действия, оказват въздействие върху нашия свят, което увеличава злото, с което правим компромис.

От друга страна един верен и послушен на Господа човек също създава верига от реакции, при това много полезна. Преди няколко години в пътуванията си срещнах един човек, който беше дълбоко признателен за вярата си на човек, който никога не е срещал. Първият човек повлиял върху живота на втори човек, който повлиял на трети и така из цялата страна. Като по случайност научили за началото на новия им живот и това им дало силна представа за веригата от последствия в действията на всеки човек.

Никой не може да живее сам. Както Джон Дън отбелязал отдавна, никой човек не е остров. Всеки човек е част от една жива общност и мислите, думите и действията му имат последствия както в неговия, така и в живота на другите.

Въпросът е следния: какво ще ти донесат твоите последствия – награда или воденичен камък около врата ти? Помнете, нашия Господ казва: ”И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда” (Матей 12:36).

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/consequences/
Превод: Божидар Велинов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>