Защита срещу хората

от Р. Дж. Ръшдуни

Хората определено често са ни проблем. Повечето от нас не веднъж са преживявали печални и скъпо струващи опитности заради глупостта и греха на хората. Към това можем да добавим факта, че собствената ни глупост и грях често са проблем за нас.

В резултат много хора неоправдано са се загрижили да предпазват себе си, действията си, групите си, клубовете си, църквите си и общностите си от глупаци и мошенници. До определена степен такава загриженост е необходима, но когато се стигне до крайности става опасно. Няма защитна система срещу глупаци, която да държи такива хора настрана. Докато човек е част от каквато и да е група, там винаги ще има потенциал за грях или глупост.

Този проблем възниква по времето на ранната църква между гоненията. Много членове и проповедници били изправени пред смъртни заплахи от Рим, който отричал Христос и Неговата църква. Църквите се разделили заради този проблем. Трябвало ли такива хора да бъдат приети отново или е трябвало църквата да засили изискванията си, за да се опита да елиминира всички тези хора?

Много църкви взели твърда позиция и оплевили всички проблемни хора. Всички тези църкви загинали. Те не елиминирали проблемите, защото докато има и един член, потенциалът за грях и глупост си остава.

Тези църкви, които заявили че е нужна само изповед на вяра и че греховете и безумията трябва да бъдат очаквани и посрещнати с църковна дисциплина според Божието Слово, оцелели и просперирали. Те очаквали съвършенство от Бога, а не от човеците и се средоточили във вярното служение към Христос вместо в предпазването си от хората.

И двете страни вярвали истински в Христос, и двете страни били съгласни с Библейските доктрини. Въпросът бил друг и отговорът на действие спечелил Божието благословение, не отговорът на предпазливост.

През целия си живот няма да можем да се предпазим от хората, защото ние самите сме хора. Предприемането на нужните мерки за предпазване от грях и глупост е второстепенно. Това, което трябва да правим най-напред, е да служим на Бога с цялото си сърце, ум и същество. Апостол Павел казва: “И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава” (I Коринтяни 10:31). Това е приоритетът – да служим на Бога и да Го прославяме.

Загриженоста ни трябва да бъде за задълженията, които Бог ни е отредил, и да разширяваме границите на Неговото Царство във всяка сфера от живота. Господ е най-сигурната ни защита и Той ще ни пази най-много, когато сме най-загрижени да вършим първо най-важното нещо.

“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” (Матей 6:33)

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/protection-against-men/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>