Главата Христос

от Р. Дж. Ръшдуни

В Посланието към Колосяните 2:10, апостол Павел пише на християните във връзка с Исус Христос, “и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт”. Изречението има силно лично приложение, въпреки че не се изчерпва с това. Но първо нека разгледаме личното обръщение. Павел казва, че никой от нас не може да има истинска пълнота отделен от Исус Христос. Той е истинският и последен Адам и в Него ние сме ново общество. Нашият потенциал е осъществим само чрез Него.

Освен това Павел добавя, че Христос е глава и на всички княжества и власти. Той е единственият законен управител и владетел над всичко. Това означава, че Исус Христос е Господар не само над църквата, но и над всичко останало. Неговото управление трябва да бъде признато от индивиди, семейства, училища, правителства, всички институции във всяка сфера от живота и мисълта. Защото “всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.” (Йоан 1:3).

Няма неутрална област от живота и мисълта, която не е нужно да бъде подчинена на Христос. Когато излезна извън църквата, не излизам извън юрисдикцията на Христос.

Затова няма пълнота в живота ни, или в живота на църквата, правителството, училищата и всичко останало, отделено от управлението на Исус Христос. Той трябва да властва над нас и само в Неговото управление ще намерим мир.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/christ-the-head/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>