Срещу християнството

Предговор

Написал съм смущаваща книга. Написал съм пристрастна книга. Написал съм откъслечна книга. Написал съм непълна книга. (Мисля, че черният ми дроб е болен.)

Ако имах достатъчно време Срещу християнството би била изтощителна, изчерпателна, задълбочено проучена, внимателно нюансирана и обширно компетентна, няколкотомна творба. Уви, нямам.

Или може би не „Уви“. Тази книга е богословско самоделство и на много места залита към форма на богословско хайку (кратка форма на японска поезия – бел. прев.). Все пак мисля, че всичко това е за добре, защото ефектът на който се надявам е ефектът на хайку. В най-добрия случай, хайкуто поглежда към познатото от нов ъгъл; това към което обикновено подхождаме директно, то го представя отстрани, или отдолу, или отвътре навън, и ни помага да го видим в напълно нова светлина.

Надявам се книгата ми да има подобен ефект. Не мога да се надявам да „убедя“ читателите или да „докажа“ нещо тук, тъй като определено не съм осигурил достатъчно аргументи или доказателства, за да наложа съгласие. Вместо това се надявам да загатна, насоча, издиря или скицирам един нов подход към тези (главно еклесиологични) въпроси които обсъждам, по-скоро да променя гледната точка на читателите отколкото да убеждавам.

Basso continuo, което подкрепя тези части на мелодията – че църквата е култура, нов град, форма на управление за себе си – е постоянен мотив в съвременното богословие. Учени върху Новия Завет (Н. Т. Райт, Ричард Хорсли, Джеймс Дън, Кристер Стендал), систематици (Джон Милбанк, Джордж Линдбек, Оливър О’Донован), етици (Джон Хауърд Йодър, Стенли Хауъруаз), социолози по отношение на религията (Родни Старк), историци на ранното християнство (Уейн Мийкс), и още известни писатели (Родни Клап, Уес Хауърд-Брук, Бари Харви) малко или много са говорили върху това, което аз казвам.

Тогава защо да го повтарям?

Ами, като начало, отдавна искам да напиша книга съдържаща думата срещу в заглавието си.

Но сериозно, надявам се, че Срещу християнството скромно допринася за разискването. Опитал съм се да разясня някои въпроси и да оспоря някои зле обосновани позиции. Първа глава дава доста големи парчета екзегетична защита за възгледа, че Църквата е полис, тъй като екзегетичното отношение към въпроса понякога по-скоро е слабо. Трета глава е за кръщението и Господната трапеза, въпроси споменавани покрай другото, но в това което аз съм чел не им се отдава това, което напълно им се полага. Накрая, след четири противопоставящи се глави, намирам нещо, за което да съм за в пета глава, само одобрителни викове за Константин (да не споменавам два или три) се сблъскват със строежа на съвременното богословие. И така, всъщност пета глава е толкова противопоставяща се колкото и останалите, ако не и повече.

Дали тези части на книгата придвижват разискването напред или не, остава да се види. Основна предпоставка на книгата е, че отдавна е време християните да се научат да живеят в обновени категории, при положение, че наличните категории ограничават, макар всъщност да не деформират благовестието, което сме призовани да проповядваме и живеем.

* * *

Срещу Християнството започна живота си като статия в Християнски есета, стотното издание на бюлетина на Библейски Хоризонти. Благодаря на Джим Джордан, директора на Библейски Хоризонти, че публикува тази първоначална статия. Джим също прочете целия ръкопис и предложи доста неща. Джеф Мейърс, също беше така добър да прочете ръкописа и даде съвети. Много от размишленията и четенето, които стоят зад тази книга станаха по време на доктората ми в Кеймбридж, под ръководството на Джон Милбанк, чийто писания и разговори бяха изключително стимулиращи. Накрая благодаря на Дъг Джоунс за желанието му да издаде тези парчета и за добротата му (или дипломатичността му) да каже, че ги харесва.

Питър Лайтхарт

Пиниал Хол

Юни 2002 г.

Прочетете цялата книга тук.

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>