Христос, хилядолетният хрaм

от Кенет Джентри

Много коментатори посочват Йоановата демонстрация, че Исус е изпьлнението на храма (Йоан 2), като една от целите на Евангелието му, сьщо и това, че е изпьлнение на Съботата (Йоан 5), Пасхата (Йоан 6) и празника шатроразпъване (Йоан 7).[1] Христовите хора в мистичен съюз с Него са наречени „тялото“ (Римляни 12:5; I Коринтяни 12:27; Ефесяни 4:12). Също така, ние, които сме негов народ, сме наречени „храм“ (I Коринтяни 3:16-17; 6:19; II Коринтяни 6:16; Ефесяни 2:19–20; I Петър 2:5–9). Тъй като Той обитава сред нас ние имаме истинския храм в нас и можем да бъдем наречени храм. Христос в нас е надеждата на славата (Колосяни 1:27). Не само че Той, Който е истинският храм, е в нас, но и ние сме „в Христа“.[2]

Следователно пророчествата предсказващи изграждането на храма наново (когато не става дума за храма на Зоровавел от Стария Завет) говорят за Христос и Църквата, която Той изгражда. (Матей 16:18; Захария 6:12–13). Самият Той е основата и крайъгълният камък (Лука 20:17; I Коринтяни 3:11, 16–17; Ефесяни 2:20). Като Христов народ, ние сме свещеници (Римляни 15:16; I Петър 2:5, 9; Откровение 1:6), които принасят телата си в жива жертва (Римляни 12:1–2) и нашето служение като приемлив благоухаен принос (II Коринтяни 2:14–16; Филипяни 4:18; Евреи 13:15–16; I Петър 2:5). И така, „ние имаме олтар, от който нямат право да ядат служащите в скинията“ (Евреи 13:10). Когато Той обръща още хора чрез суверенната Си благодат, Неговият нов заветен храм расте камък след камък (Ефесяни 2:21; 4:12, 16; I Петър 2:5, 9). Като изкусен строител, Павел се труди в този храм (I Коринтяни 3:9-17).

Чрез редица алюзии за храма и ритуалите в Стария Завет, Павел сочи към новия храм на Бога:

И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“. Затова – „Излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до нечисто“; и „Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ. И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме в светост със страх от Бога.
(II Коринтяни 6:16-7:1)

И така, както Клоуни правилно посочва, „трябва да разберем, че това не е одухотворяване в общия смисъл на думата, а точно обратното. В Христос е осъществяване. Не толкова, че Христос изпълнява значението на храма; по-точно Христос е смисълът на някогашното съществуване на храма“.[3]

Тейлър добре извлича основните идеи от сложното видение на Езекиил за храма: Първо, безупречната симетрия на сградата изобразява съвършенството на Божия план за Неговия народ. Второ, щателната детаилност на литургията посочва централността на хвалението във времето на Новия Завет. Трето, фокусът върху храма сочи към трайното присъствие на Бога с Неговата изкупена общност. Четвърто, водите на живот течащи от храма изразяват животворното действие на Сватия Дух в новата епоха. Пето, внимателното възлагане на левитските задължения и разпределението на земята говорят за задачите и привилегиите на Божия народ в бъдещето.

—————————
Бележки:

1. Виж: David E. Holwerda,Исус и Израел: един завет или два? ( Jesus and Israel: One Covenant or Two?, Grand Rapids: Eerdmans, 1995), стр. 77. Назад

2. Римляни 3:24; 6:11, 23; 8:1, 2; 39; 9:1; 12:5; 15:17; 16:3, 7, 9,10; I Коринтяни 1:2, 30; 3:1; 4:10, 15, 17; 15:18, 19, 22, 31; 16:24; II Коринтяни 1:21; 2:14, 17; 3:14; 5:17, 19; 11:3; 12:2, 19; Галатяни 1:22; 2:4, 16; 3:14, 17, 26, 28; 5:6; 6:15; Ефесяни 1:1, 3, 10, 12, 20; 2:6, 7, 10, 13; 3:11; 4:32; Филипяни 1:1, 13; 2:1, 5; 3:3, 9, 14; 4:21; Колосяни 1:2, 4, 28; 2:5; I Солунци 2:14; 4:16; 5:18; I Тимотей 1:14; 2:7; 3:13; II Тимотей 1:1, 9, 13; 2:1, 10; 3:12, 15. Назад

3. Edmund P. Clowney, Окончателният храм (The Final Temple), Westminster Theological Journal, 35.2 (1973): стр. 119. Назад

Статията е взета оттук: http://www.postmillennialism.com/2012/04/christ-the-millennial-temple/
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>