Антихрист в Постмилениализма

от Кенет Джентри

Уорфийлд споделя полезни прозрения относно учението на Йоан за Антихрист: „той прави три изявления относно Антихрист, които явно ограничават изводите. Транспонира го от бъдещето в настоящето. Разтяга го от личност в множество. Свежда го от личност в ерес.“[1] Тези три наблюдения подриват мнозинството от днешните дебати относно Антихрист.

Времето на Антихрист

Читателите на Йоан чуват за Антихрист, че още не е на сцената, обаче „иде“. Но Йоан ги информира, че „антихрист“ „сега е вече в света“ (I Йоан 4:3). Както Уорфийлд отбелязва, „настъпилото в историята ‘вече’ носи в себе си възможно най-силно убеждение“. Йоан пише: „и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света“ (I Йоан 4:3). Йоан очевидно ги предупреждава, че това, за което са „чули, че иде“, „е вече в света“. В допълнение отбелязва: „Както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи“ (I Йоан 2:18). Поради появата на тези антихристи, неговите читатели трябва да разберат „че е последно време“ (I Йоан 2:18). Те не са предвестници на антихристи в далечно бъдеще, понеже тяхното присъствие е сигнал, че това „последно време“ вече е дошло (гегонасин). „Понеже сега“ подчертава присъствието на това, от което те се страхуват („както сте чули“).

Възражението на един богослов амилениалист срещу постмилениализма е премахването на антихрист не само от очакванията ни за бъдещето, но и от централното място във времето: „все повече и повече царството на мрака се изявява с напредването на времето. Следователно в центъра на времето стои развитието на антихристиянската световна власт. Наистина, в мисленето на постмилениализма няма място за Антихрист… Антихрист не може да бъде взиман на сериозно“.[2]

Личността на Антихрист

Пренасочвайки вниманието на читателите си от бъдещето на Антихрист към неговото настоящо съществуване, Йоан сочи, че Антихрист е по-скоро движение, а не индивид. Коментирайки „антихристът“, той пише: „понеже сега има много антихристи“ (I Йоан 2:18). Всъщност Антихрист е „дух“ (I Йоан 4:3), който се е вселил в много „антихристи“ (I Йоан 2:18), които включват „много измамници“ (II Йоан 7). Възгледи като този на Хокема са определено погрешни: „Новият Завет също ни учи да се оглеждаме за един, последен антихрист в бъдещето (виж II Солунци 2:3-4).[3]

Тенденциите на Антихрист

Антихрист наистина не е множество хора, а по-скоро „духът“ (I Йоан 4:3) сред тях, който популяризира измама (II Йоан 7) относно Христос. „Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина“ (I Йоан 2:22). Йоан ясно прилага концепцията за единя Антихрист (ho antichristos) към обширната тенденция на популяризиране на лъжи отностно идентичността на Христос. Той повтаря тази точка във второто си писмо: „Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист [ho antichristos]” (II Йоан 7). И така, „според I Йоан страшното относно Антихрист не е отприщването на грандиозна разруха, а разпространението на ерес“.[4]

На базата на тези четири справки научаваме, че Антихрист не е индивидуален, зъл диктатор, задаващ се в бъдещето. Йоан „не очаква появата на някакво свръхестествено същество в предреченото бъдеще“. Напротив, Антихрист е съвременна за дните на Йоан еретическа тенденция касаеща личността на Христос, една от многото. Хокема бърка, когато пише: „Все пак няма да е правилно да се каже, че Йоан не е имал място в мисленето за личностен антихрист, тъй като все още го очаква да дойде“.[5] Както ще видим по-нататък, звярът в Откровение и човекът на беззаконието също са съвременна реалност за първи век – но съвсем различни от Антихрист.

—————————
Бележки:

1. Warfield, “Antichrist,” Selected Shorter Writings, 1:358. Назад
2. Herman Hanko, “An Exegetical Refutation of Postmillennialism,” 25–26. Назад
3. Anthony Hoekema, The Bible and the Future, 70. Назад
4. Robert Fuller, Naming the Antichrist, 17. Назад
5. Hoekema, Bible and the Future, 158. Назад

Статията е взета оттук: http://postmillennialism.com/2012/05/the-antichrist-in-postmillennialism/
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>