Върховенството на Божия закон

от Еван Уийлър

Да ходите по всичките пътища, които Господ вашият Бог ви заповяда, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
Второзаконие 5:33

Този пасаж не важи днес за нас в Новия завет… или? Имам предвид че не сме Израил и не сме в обещаната земя, и спазването на Стария завет е отминало. Чакайте, върнете се обратно към обещанията на Авраам. Върнете се там, където Павел говори за довеждането на езичниците в Израил и дори проследете цялостната тема на Писанието; възстановяването на Едем.

Едемската градина включва благосъстоянието на Божието снабдяване, сигурност, здраве и господство, всички от които за съжаление са означени като „празни надежди на просперитет“, въпреки това, от самото начало Бог даде обещание на Адам, че ще смаже Змията (виж Битие 3:15).

Вижте, дали вярвате в скорошното идване на Христос или че Неговото царуване ще бъде единствено на небето, това не освобождава никой християнин от отговорността да се допитва до Божия закон относно всички области от живота. Да, жертвената система е отминала и да, дори санкциониращия закон относно носенето на определени дрехи и подстригване на брадата и косата, но виждаме Павел да се позовава на закона в Стария завет като все още валиден (I Тимотей 5:18; Второзаконие 25:4). Павел дори поправя поведението на коринтяните поради това, че не плащат на мисионера си (I Коринтяни 9:9-14).

Особено на държавата е дадено кристално ясно напътствие каква власт има. В целия Стар завет е пълно с пророци, които отиват при индивиди и им проповядват покаяние. О, момент, имам предвид нации. Бог изпраща пророци, за да кажат на цели нации да се покаят, особено от практиките си засягащи идолопоклонничество и развращение. Божият закон променя обществото и го закриля; той е благословение за тези, които се придържат към него.

Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, И Аз ще ви бъда Бог, И вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, За да благоденствувате.
(Йеремия 7:23)

Трябва да направя още една последна забележка: Божият закон разубеждава закононарушителите.

А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение, според славното благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено.
(I Тимотей 1:8-11)

Смъртната присъда е едно от тези разубеждения, за разлика от леженето в затвор. Умът на престъпника преценява какви са възможностите ако убие някой. За тези, които нямат работа, цели и нещо, което да губят, затвора си е благословение. Обаче, ако има смъртна присъда, както е според Божия закон, тогава ще има много по-малко убийства и много повече здрава работа. Вече чувам възраженията относно отживялия завет даден на Мойсей, но смъртното наказание не е дадено първо на Мойсей (виж Битие 9:6).

В крайна сметка виждаме, че Божия закон все още жъне благословения за нас днес, тъй като Неговия закон е предназначен за несправедливите закононарушители. Ние трябва да изберем между човешкия закон за живота или Божия закон. Нека не очерняваме Божия закон с цел да запазим собствения си стил на улично проповядване и евангелизиране. Да не се отдръпваме от провъзгласяването на цялия план на Бога.

Статията е взета оттук: http://bojidarmarinov.com/blog/the-supremacy-of-gods-law/
Превод: Филип Папратилов

0 Коментара

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>