Застрахователен агент ли е Бог?

от Р. Дж. Ръшдуни

Вярвам на застрахователния си агент, когато ми говори за застраховки. Той е компетентен, полезен и точен. Но не му вярвам, когато говори за икономика, религия, или почти всяка друга тема освен застраховането. Мога само да калтя глава с трeвога за отдалечаването му от вярата на неговите предци.

Много църковни членове третират Богa като застрахователен агент. Вярват Му, когато говори за Рая и ада, смъртта и спасението и други такива теми, но не вярват в Него. Дори не Му вярват, когато говори за Себе Си, за суверенитета Си, справедливостта и предопределението, Неговите изисквания за смъртното наказание, за вярността и много други.

Ще заявят, че са християни, които вярват в Библията и че не е нужно да вярваш в предопределението и други подобни неща. Преди време бях поканен да говоря четири неделни вечери в църква, която се смята за вярна на Библията. След втoрата неделя ме помолиха да не се връщам, защото съм споменал смъртното наказание като нещо положително. Ние сме под благодат и любов, ми казаха те, не под закон.

Точно така, им отговорих аз, ние сме мъртви за закона като е смъртно наказание срещу нас, изписани наредби ни подсказват, но стария човек в нас е мъртъв, не закона. Исус Христос заяви: „Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне.“ (Лука 16:17)

Грешката, която хората допускат, е че третират Бог като застрахователен агент. Мога да избирам какво искам от застрахователния си агент. Не мога да избирам при Господа. Не мога да си купя застраховка живот или застраховка пожар. Той няма да ми продаде. Всеки, който вярва, че може да избира от това, което Бог предлага, дали да го вярва или да не го вярва, не вярва в Бог. Те просто вярват в Бог за определени застраховки и въпроси. Объркали са застраховката с благодат и милостта с беззаконие.

Свръзвам се със застрахователя си само когато ми трябва. През останалото време не искам да се срещам с него. Не е така при Бог. Него не Го купувам, нито пазителството Му. Той е купил мене с цената на единствения Си Син и аз Му принадлежа тотално. Не мога да Го ползвам за удобствата си, но Той изисква от мен да ме използва за всяка Негова дума. Няма нужда да ме слуша, но заради благодатта Си го прави. Но аз трябва да Го слушам и да Му се покорявам защото аз съм Негов агент, не Той мой.

Да третираш Бог като застрахователен агент е да Го презираш и да Го отричаш. Господа може да бъде достиган и познаван единствено като Бог.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/is-god-an-insurance-agent/
Превод: Васил Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>