Въпрос 5 – Как може Бог да ГАРАНТИРА добро за Своите хора, без да е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ добро?

от Гари Норт

Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
(Рим. 8:28).

Всичко? Означава ли това всяко отделно нещо? Така казва текстът.

Да разгледаме приложенията на това обещание. То означава, че целият живот на новородения човек е под гаранцията на Бога. Всяко действие, всяко решение има значение. Дори злите дела вършат своята част – част, която работи заедно с всички други. Цялото е осигурено; следователно, частите трябва да бъдат също така осигурени. Но ако частите са осигурени предварително, за да се свържат заедно в едно цяло, не означава ли това предопределение? Как по друг начин Бог може да гарантира резултата от “всички неща”? Какво казва следващият стих?

Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.

Би ли могъл Христос да стане първородният между малцина братя? Между никакви братя? Бог казва не. Христос беше първородният между много братя. Бог е предопределил тяхното присъствие, във времето и във вечността. Може ли някой човек – дори отделният, чието обръщане е било предопределено – да анулира Божията гаранция? Как?

Вероятен отговор

“Когато Бог казва “предопределя,” Той всъщност има предвид “предузнава.” Бог знае предварително кой ще Го приеме или отхвърли (или ще приеме Неговата благодат и после по-късно ще отстъпи от благодатта) и Той гарантира възможността на всички неща да работят заедно за добро. Но всъщност Той не гарантира добро. Той само предузнава възможността за добро.”

Моят отговор: Текстът е ясен. Всичко съдействува за добро. Не някои неща – всички. Освен ако употребата на думата не казва нещо друго, ние трябва да приемем думата сезиозно.

Тогава Павел повдига въпроса за предопределението. Това следва неговата дискусия за “всичко.” Колко по-ясен може да бъде? Бог гарантира всички неща, защото Той предопределя всички неща да са от полза за Неговите последователи. Да, Павел казва, че Бог “предузна” Своите последователи, но след това казва, че Бог предопределя. Какво означава предопределя? Не казва ли Павел, че това означава гарантирането на всички неща (събития) да съвпадат в цялостния план на Бога? Неговата гаранция има смисъл само в разбирането за безгранимността на Неговата върховна власт да накара всички неща да се случат по начин, който произвежда добро за онези, които са избрани съгласно Неговото намерение.

Предузнаване и предопределение вървят заедно, казва Павел. Не може да имаш едното без другото. Може ли някой да покаже как библейското определение за предузнаване отрича предопределението?

Ако “предопределение” означава “предузнаване,” защо Павел употребява и двете думи в едно и също изречение?

____________________
За допълнително изучаване: Дан. 2:20-21; 5:25-31; Мат. 11:27; 20:15; 22-14; Лк. 10:22

Въпрос 5 от книгата 75 библейски въпроса (Които вашите учители се молят да не зададете), Гари Норт

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>