Въпрос 9 – Не създава ли Бог “съдове приготвени за погибел”?

от Гари Норт

А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел, и е търпял за да изяви богатството на Славата Си над съдовете предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава…?
(Рим.9:22-23)

Павел противопоставя два вида съдове, някои приготвени за погибел и някои за милост. Той използва подобен контраст в стих 21 – съдове за почтена и съдове за непочтена употреба. Той също така описва Бога като грънчар, създател на съдове. Но съдовете се оформят от техния създател (в тях се влага предназначение от техния създател). Означава ли това, че Бог всъщност предназначава хора като съдове, които да бъдат изпълнени с Неговия гняв?

Ние знаем, че съдовете за милост бяха “отнапред приготвени за слава”. Той търпи съдовете за гняв, казва Павел, не за да ги спаси, но за да покаже Своята слава на съдовете за милост. Следователно, съдовете за гняв имат предназначение в Божия план за спасение. Той приготви един вид съдове преди началото на времената: съдове за милост. А другият вид?

Можем ли да говорим за Бога, създателя на съдове за милост, без да говорим за Бога, създателя на съдове за гняв? Павел говори и за двамата. Той посочва, че единият вид (за гняв) съществува само за да демонстрира Божията милост към другия вид. Ако Той предопределя някои хора за спасение, как другите могат да избегнат гнева?

Вероятен отговор

Употребените от Павел думи “грънчар” и “съд” са преносни. Той в действителност не смята да изразява идеята за майстор занаятчия, изливащ живи съдове. Така, Павел не смята, че Бог наистина оформя някои специални “съдове,” т.е. хора, да получат или милостта Му, или гнева Му. Съд е просто вид форма; хората решават кой вид желаят да станат. Бог предлага на всеки човек този избор.

Моят отговор: Да, употребените от Павел думи “грънчар” и “съд” са преносни, символични – изрази на речта. Но какво точно се очаква от тези изрази да ни изразят символично? Знаем, че Бог е Създателят. Не сочи ли това към аналогията с грънчаря? И ако аналогията с грънчаря е уместна, тогава не трябва ли да смятаме себе си и всички хора като съдове? И ако ние сме съдове, не сме ли предназначени съдове? Няма ли всеки от нас роля, която да играе в Божията космическа драма? Сатана я има, защо не и също така конкретни хора? Сатана и конкретни разбунтували се ангели са конкретни същества, за които адът беше конкретно приготвен (Мат. 25:41). Защо не и конкретни разбунтували се хора?

Бог не изпраща “форми” в ада; Той изпраща конкретни хора там. Павел каза, че Бог приготви Своите избрани хора да бъдат съдове за милост, и че Той търпи съдове за гняв (като Фараона), за да изяви силата Си. Грешеше ли Павел? Ако той не грешеше, тогава какво всъщност е съд за гняв, приготвен за погибел? Потенциално празно понятие?

____________________
За допълнително изучаване:Бит. 15:16; Ис. 10:5-15

Въпрос 9 от книгата 75 библейски въпроса (Които вашите учители се молят да не зададете), Гари Норт

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>