Въпрос 10 – Кога Бог реши да ни даде вечен живот?

от Гари Норт

Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.
(Еф. 1:4-5).

“Преди създанието на света” Бог действително ни е избрал. Той имаше цел: да бъдем святи и без недостатък пред Него.

А осиновяването? Осинови ли ни Бог защото вече бяхме станали святи и без недостатък? Очевидно не. Тогава защо въобще ни осинови? За да ни съобрази с волята Си. Тогава защо не осиновява всеки? Защо остава някой извън Божието семейство? Можем единствено да отговорим: “Защото Той избра така.”

Всички хора са създадени. Адам беше създаден Божий син; такива са всички хора. Но Адам се разбунтува. Беше изгонен от градината от Бога – лишен от наследство. Бог трябва да осинови синове, ако някои са предназначени за спасение. Той ги променя етично. Но кога Той решава да направи това? Веднага след като човек се покае? Павел казва, че ние бяхме предопределени за осиновяване преди създаването на света. Бяхме предопределени, което означава определени предварително. И какво беше нашето предназначение? Първо, етично състояние: етично съобразяване с Бога. Второ, място: небе, и после възстановената земя. Ако Бог е постановил предназначението ни преди създанието на света, как някой човек може да каже на Бога “Не отивам”?

Вероятен отговор

“Това, което Павел мисли, е, че като едно цяло Църквата беше предопределена за осиновяване. Бог постанови Своята агенция за осиновяване преди началото на времената. Но кои ще приемат осиновяване, се решава от сирачетата. Бог предопредели цялата Църква; Той не предопредели отделни членове на Църквата.”

Моят отговор: Честно казано, как Бог беше така сигурен, че някой ще приеме предложението Му за осиновяване? Фараонът не го направи. Юда не го направи. Хитлер и Сталин не го направиха. Ако Савел от Тарс беше вървял по същия път, не би имало никога апостол Павел. И така, как Бог предопредели Църквата за осиновяване, без да предопредели определени отделни членове? Как Бог гарантира бъдещото съществуване на цялото, без да гарантира бъдещото съществуване на частите?

Беше ли Яков осиновен? Очевидно. Кога? Преди създанието на света. Беше ли осиновен заради негови добри качества? Не, той беше осиновен преди да беше роден. Павел прави всичко това неизбежно ясно в Рим. 9 гл.

А Исав? Той беше ли осиновен? Очевидно не. Защо не? Защо не можа да се запише да приеме Божието универсално предложение за осиновяване? Защото Бог избра да не го осинови. Без Божия личен избор за един човек – Неговата декларация, че “Този човек е мое осиновено дете” – няма осиновяване. Но след като веднъж тази декларация е направена, как може човек да “обезсинови” себе си?

____________________
За допълнително изучаване: Пс. 33:11; Ис. 46:10; Мат. 25:34; Рим. 9:11-16; II Tим. 1:9; Отк. 17:8.

Въпрос 10 от книгата 75 библейски въпроса (Които вашите учители се молят да не зададете), Гари Норт

Един отзив

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>