Въпрос 13 – Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?

от Гари Норт

Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
(Мат. 13:10-11)

Учениците не винаги разбираха притчите на Исус. Те трябваше да отидат при Него за тълкуване. Попитаха Го за това, че ако те се нуждаеха от тълкуване, колко повече множествата, които се събираха да Го слушат само от време на време, се нуждаят от тълкуване? Защо Той не говореше по-разбираемо?

Ако Неговата цел беше да предаде посланието Си ясно и на голяма публика, тогава учениците имаха право. Те трябва да са предполагали, че Исус искаше да общува с по-широка публика. Исас им каза, че, точно обратното, Неговото послание не беше за множествата от евреи, които идваха да Го слушат. Неговото послание беше елитарно послание, поне на този етап от служението Му.

“Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие: а който няма, от него ще се отнеме и това, което има“ (Мт. 13:12).

Но не се ли нуждаеха тези хора от ясното послание за спасение? Безспорно, точно както Юда и Фараонът се нуждаеха. Не нуждата е това, което определя човешкия отговор на благовестието.

Вероятен отговор

“Исус знаеше, че тези хора не бяха готови за завършено изложение на Неговото послание. Те трябваше да бъдат хранени с лъжичка. Той възнамеряваше рано или късно да представи ясно изложение на Своите духовни истини, но служението Му бе прекъснато преждевременно от ръзпъването. Неговото намерение бе да въведе всички хора в тайните на вярата.”

Моят отговор: Това, което Исус каза, не беше, че Той възнамерява по-късно да им даде по-добра картина на благовестието. Това, което Той каза, беше, че на множествата не им е дадена възможността да знаят тайните на царството. Не каза нищо за по-ясно говорене към тях по-късно. Напротив, Той определено каза, че Той възнамерява те да загинат:

“Защото сърцето на тия люде е задебеляло, и с ушите си тежко чуват, и очите си склопиха: Да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и Аз да ги изцеля” (Мат. 13:15).

Означава ли това, че Исус направи най-доброто, което можа, за да задържи тези хора от покаяние, да скрие тайните на благовестието от тях? Ако не означава това, какво друго би могло да означава?

И още повече, защо Исус говореше с притчи, които дори учениците не можеха да разберат?

____________________
За допълнително изучаване: Мат.11:25-27; Мк.4:11-12; Лк.8:10; 10:21-22; Йн.12:39-40.

Въпрос 13 от книгата 75 библейски въпроса (Които вашите учители се молят да не зададете), Гари Норт

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>