Нашата роля в Господната молитва

от Крис Ортиз

Когато Господ казва: „нека свети вашата светлина пред човеците“ (Матей 5:16), Той определено не ни призовава да сме „мили“, въпреки че винаги трябва да се стремим добро държание и учетивост. „Светлината“ са нашите „добри дела“, а тези добри дела трябва да накарат хората „да прославят вашия Отец, Който е на небесата„.

Какви са тези добри дела? Той продължава като дава примери за някои от тях, но Господната молитва (Матей 6:9-13) конкретно очертава стратегия за нашето най-велико дело.

В стих 8, Господ казва „Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате„, така че смисълът на молитвата не е толкова заявление на нуждите – или дори само „изповед“, която губи смисъл с повтарянето. Молитвата е всичко това че и повече.

Господната молитва е уникална, защото тя включва действие от наша страна. С други думи голяма част от „молитвата“ ще бъде отговорена чрез нашите добри дела.

Например, името на Бога се „свети“, когато хората „прославят вашия Отец, Който е на небесата„.

Божието Царство идва, когато Неговата воля се върши на земята, както е и на небето.

Нашите дългове са простени, когато ние прощаваме на нашите длъжници. И така нататък.

Дори бих казал, че на молбата за ежедневен хляб и избавлението от зло също се отговаря чрез нашите добри дела, извършени от божията благодат чрез силата на Святия Дух.

Ние не се молим просто за ежедневен хляб – ние работим, за да осигурим хляб и на други. Не се молим просто да бъдем избавени от злото. Ние работим в Божието Слово и Дух, за да видим нечестивите премахнати от властта.

И въпреки че ние правим тези добри дела в името на Бога, казваме: „Твое е царството и силата, и славата, до вековете. Амин!

Това напомня на Второзаконие 8:18, където се казва: „Той е, Който ти дава сила да придобиеш богатство; за да утвърди завета Си„.

С други думи, въпреки че децата на Израил копаят кладенците, насаждат лозята и строят къщите, Божията сила им дава способността за това. Неговата сила ни е дадена, за да разширяваме Неговото Царство, така че Неговия завет и власт да бъдат установени.

Господната молитва е план за праведно господство и поради тази причина ние трябва да се молим/да я изговаряме съзнателно.

Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>