15 причини да четем книгата Битие като история

от Брандън Валорани

Нашите добри приятели от Creation Ministries International (CMI) издадоха страхотна книга, която се казва, „15 причини да четем книгата Битие като история„. Написана е, защото много хора си мислят, че описанието на Битие за сътворението не е историческо, а е само някакво богословско резюме или „полемика“. В тази книжка от 32 страници, Д-р Дон Батън и Д-р Джонатан Сарфати, обясняват защо тези, които вярват че Словото е Боговдъхновено, нямат друг избор освен да приемат Битие като чиста история, точно както Исус е направил.

Книжката е много по-обстойна, но в общи линии, това са 15-те причини:

1 Причина: Един християнин, като последовател на Христос, трябва да следва Неговия пример за отношението Му към Старият завет и закона.

2 Причина: Исус очевидно смята описанието за създаването на Адам и Ева за факт, както и потопа.

3 Причина: Книгата Битие е писана като исторически документ.

4 Причина: Принцип на херменевтиката: Писанието тълкува Писанието. Целия Стар завет се отнася към Битие като към история.

5 Причина: Принцип на херменевтиката: Писанието тълкува Писанието. Новият завет приема Битие за история.

6 Причина: Възприемането на Битие като история е съвместима с други възприети божествени събития в историята.

7 Причина: Историята в Битие е необходима, за да бъдат обяснени смъртта и страданието.

8 Причина: Историята в Битие е основополагаща за благовестието.

9 Причина: Историята в Битие е необходима за сплотен и съгласуван библейски християнски светоглед.

10 Причина: Отхвърлянето на Битие като история откъсва Библията от реалния свят, като превръща християнската вяра в безсмислен „въздух под налягане“.

11 Причина: Църковните отци са приемали историческия възглед за „млада земя“ и потопа описан в Битие.

12 Причина: Реформаторите са я разбирали като история.

13 Причина: Историческият натурализъм (космически, геоложки и биологичен) е догма за атеиста, което трябва да накара всеки информиран християнин да осъзнае глупостта на това да отхвърля историческата книга Битие, тъй като ще направи услуга на атеиста.

14 Причина: Пренебрегването на историята в Битие води до ерес и вероотстъпничество.

15 Причина: Има само една „причина“ Битие да не се приеме като разбираема история: погрешните аргументи на опорочените хора, които се представят за историци или „научният“ вариант за произхода.

Причини да говорим за Откровение като за история

Сега ще направим нещо, което нашите приятели от CMI не правят, защото е извън тяхната мисия и фокус. Достатъчно смели сме да предприемем следващата стъпка и да приложим подобна херменевтика спрямо пророчески текстове. Ще разгледаме Матей 24 глава и Откровение 1-19. Ние вярваме, че Матей 24 глава и Откровение 1-19, са минали исторически събития, защото те съдържат много точни указания кога ще се случат събитията. Вярваме, че тези събития са се изпълнили буквално в историята, точно както индикаторите за време показват.

Разгледайте следния пасаж от Матей 24 глава и обърнете специално внимание на стих 34:

Матей 24:29-34: Веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

Нека да бъдем честни спрямо текста. В Матей 24:34 се казва, че великата скръб ще настъпи преди да премине тогавашното поколение (около 40 години). Прибавете приблизително 40 години към 33 година сл. Хр., и ще се озовете сред едно от най-потресаващите събития в историята: разпъването на милиони евреи, разрушаването на Храма и изгарянето на Светия град – Йерусалим. Старозаветната система е разрушена по това време. Нито един юдеин не е принасял в жертва от тогава. Повечето хора не осъзнават, че това може би е най важното събитие в пророческата история.

Разгледайте следните стихове от книгата Откровение:

Откровение 1:1: Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан
Откровение 1:3: Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.
Откровение 22:6-7: И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане. 7 И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.
Откровение 22:10: Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо.

Обърнете внимание в 22:10, че на Йоан му е казано да не запечатва думите на пророчеството, защото времето за изпълнението му е близо. Не е ли интересно, че на Даниил, който е записал същото пророческо видение повече от 600 години преди това, е заповядано да запечата пророчеството докато се изпълни?

Даниил 8:26: А казаното видение за денонощията е вярно; все пак, обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
Даниил 12:4: А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.
Даниил 12:9: А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.

На Даниил е заповядано да запечата думите, защото времето е далеч. На Йоан е заповядано да не запечатва думите, защото времето е дошло. Ако събитията, описани в Откровение се отнасят за нашето бъдеще, защо на Йоан е заповядано да не запечата пророчеството също като Даниил? Указанията за време показват ясно, че събитията, описани в Откровение, с изключение на 20:7-22:21, са определени да се случат незабавно през първи век.

В допълнение на Матей 24 глава и Откровение, има няколко указания за време от Писанието. Ето някои от тях:

Матей 16:27-28: Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му. 28 Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия син идещ в царството Си.
Матей 10:23: А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.
Римляни 16:20: А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
Евреи 10:37: Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави.
Яков 5:7-9: И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. 8 Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи. 9 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.
I Йоан 2:18: Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.

Както виждате, има достатъчно причини да четем Матей 24 и Откровение като история. Всъщност това би трябвало да ни накара да поучим внимателно страниците на историята и да видим как повечето пророчески събития в Библията са изпълнени с шокираща точност през годините водещи до края на Израел, включително разрушаването на Йерусалим през 70 година сл. Хр.

Гари Демар е написал книга, която се казва Is Jesus Coming Soon. Тя разглежда темата по-обстойно.

Ние вярваме, че християните трябва да свържат двата края на Битие и Откровение правилно, за да тълкуваме и прилагаме правилно цялата Библия в живота си. Погрешното разбиране на който и да е от двата края ще доведе до либерализъм или диспенсационалиъм. И двете водят до безсилно християнство.

Статията е взета оттук: http://americanvision.org/2008/post/reasons-take-genesis-as-history/
Превод: Васил Папратилов

2 отзива

  1. В своята книга „Заветът на господство“ Гари Норт разглежда основните следствия от шестдневното сътворение. По-точно – в приложение Г. Страницата с това приложение е следната: http://www.bojidarmarinov.com/bgrecon/North/gndc/appendD.htm

  2. admin says:

    Благодаря, много уместно продължение за четене!

Напишете коментар до Mихаил Матеев

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>