Необходимостта от вяра в буквални шест дни

от Кен Хам

Мнозинството християни в църквите вероятно не са сигурни дали Бог е сътворил всичко за шест буквални дни. Много вярват, че няма значение дали е отнело шест дни или шест милиона години. Но да се вярва в шест буквални дни е от съществена важност поради множество причини. Главната е, че позволяването на тези дни да бъдат дълги периоди време подрива основата за посланието на Кръста.

Защо хората се съмняват в дните?

Основната причина хората да се съмняват, че дните на сътворението са буквални 24 часови дни обикновено няма нищо общо с това, което Библията казва, но произтича от външни влияния. Например много го вярват, защото учените предполагаемо са доказали, че земята е стара милиарди години и следователно дните в сътворението не може да са обикновени дни.

Ако се опитват да ползват Писанието, за да защитят позицията, че дните на сътворението са дълги периоди от време, хората обикновено цитират пасажи като II Петър 3:8: „… за Господа един ден е като хиляда години …“ Поради това, те мислят, че дните може да са хиляди години, вероятно дори милиони години. Но ако погледнете останалата част от стиха, там се казва: „… и хиляда години – като един ден.“ Това анулира аргумента им! Контекстът на този пасаж се занимава с второто идване на Господ Исус Христот. Този конкретен стих казва на хората, че с Бога, чакането един ден е като чакането хиляда години, и чакането хиляда години е като чакането един ден, защото Бог е извън времето – Той не е ограничен от природните процеси и времето. Това няма абсолютно нищо общо с дефинирането на дните при сътворението. Освен това думата „ден“ вече съществува и е дефинирана, поради което във II Петър може да се сравнява с хиляда години. В пасажа няма позоваване към дните на сътворението.

Какво означава „ден“?

Еврейската дума за ден в Битие глава 1 е думата yom. Важно е да се разбере, че почти всяка дума може да има две или повече значения, които се определят от контекста. Трябва да разберем контекста в който е използвана тази дума в Битие глава 1.[1]

Уважаваните еврейски речници, като Brown, Driver, Briggs lexicon, дават няколко значения на думата yom в зависимост от контекста. Един от пасажите, които те посочват за значението на yom като обикновен ден, е Битие глава 1. Причината е очевидна. Всеки път, когато думата yom се използва с бройка, или придружена с фразата „вечер и сутрин“, навсякъде в Стария Завет, винаги означава обикновен ден. В Битие глава 1, за всеки от шестте дни на сътворение, еврейската дума yom е използвана с бройка и с фразата „вечер и сутрин“. Няма съмнение, че авторът е категоричен, че това са обикновени дни.

Ами ако дните са били милиони години?

Идеята за милиони години идва от вярата, че фосилните записи са натрупани за много дълъг период от време. Когато хората приемат милионите години, те приемат, че фосилните записи са стари милиони години. Това създава непреодолим проблем що се отнася до евангелието. Фосилните записи се състоят от смъртта на милиарди създания. Всъщност това е запис на смърт, болести, страдание, жестокост и бруталност. Това е един много грозен запис.

Но Библията е непреклонна, че смъртта, болестите и страданието са дошли в света като резултат от греха. Бог установи смъртта и кръвопролитието заради греха, за да може човек да бъде изкупен. Ако християните се съгласят със смъртта, страданието и болестите преди греха, тогава цялата основа на посланието на Кръста и Изкуплението биват разрушени. Учението за първородния грях е тотално подринато.

Ако е имало смърт, болести и страдание преди бунтът на Адам – тогава какво е причинило греха в света? Павел какво иска да каже в Римляни 8, когато казва, че цялото създание стене и се мъчи заради проклятието. Как може в бъдещето всичко да се възстанови към положение без смърт и страдание, освен ако в началото също не е било свободно от смърт и страдание? Цялото послание на благовестието се разпада, когато някой допусне милиони години за сътворението на света.

Как да четем Писанието?

Един от основните проблеми които всички ние имаме (всъщност това е същия проблем, който Адам и Ева имаха) е, че сме склонни да започваме извън Божието Слово и след това да се обръщаме към написаното от Бога в Библията (или, в случая на Адам, това, което Бог му беше казал директно), за да се опитаме да го изтълкуваме на основата на нашите собствени идеи. Всъщност това е основната причина поради която повечето хора поставят под въпрос дните на сътворението.

Трябва да осъзнаем, че Библията е Божието Слово. И понеже е вдъхновено Слово от безкрайния Създател, Бог, тогава трябва да е истинно и само-свидетелствуващо. Така че ние винаги трябва да започваме с това, което Божието Слово казва, независимо от външните идеи. Единствено Божието Слово е непогрешимо.

Ако позволим на нашите деца да приемат възможноста, че ние можем да се съмняваме в дните на сътворението, когато текстът говори толкова ясно, тогава ги учим на конкретен подход спрямо цялото Писание. Защо да не започнат да се съмняват, че Христовото раждане от девица наистина означава раждане от девица? Защо да не започнат да се съмняват, че Възкресението наистина означава възкресение?

Всъщност има много богослови, които се съмняват именно в тези неща, понеже са стигнали до неверие за относно ясните думи в Писанието написани в основополагащата книга Битие.

Защо на Бог му е отнело шест дни?

Ако се замислите, един безкраен Творящ Бог е можел да създаде всичко за нула време. Защо тогава Му е отнело цели шест дни? Отговорът е даден в Изход 20:11. Тук намираме Бог да ни казва, че нарочно е създал всичко за шест дни и е почивал за един като образец за човак – оттук идва седем дневната седмица. Няма основание седем дневната седмица да съществува освен от Писанието. Ако човек вярва, че дните на сътворението са дълги периоди време, тогава седмицата става безсмислена.

Библията ни казва, че Адам беше създаден на шестия ден. Ако е живял през шести и седми ден, и е умрял когато е бил на 930 години, и ако всеки от тези дни е бил по хиляди или милиони години, имате сериозни проблеми! На четвъртия ден от сътворението (Битие 1:14-19) ни е дадено сравнението между ден и нощ, и дни и години. Ако думата „ден“ не означава обикновен ден, тогава сравнението между ден и нощ, и ден и години става безсмислено.

24 часови ли бяха дните? Определено! „Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив“ (Римляни 3:4).

—————————
Бележки:

1. За дискусия относно няколкото ползвания на думата yom в които за значението се спори, вижте The Days of Creation: A Semantic Approach, by James Stambaugh, CEN Tech. J., Vol. 5(1), 1991, pp. 70–78. Назад

Статията е взета оттук: http://www.answersingenesis.org/articles/cm/v18/n1/six-days
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>