Библейска позиция за спазването на завета с Бог по отношение образоването на деца ни

от Грег Бансен

Като изповед на нашата вяра, свидетелство към света и поучение за всички истински вярващи, старейшините на тази църква решихме да изложим тук нашето искрено и библейски базирано убеждение, че Господ е възложил на родителите отговорността и окончателната власт да осигурят, направляват и контролират образованието на децата си, така че те да бъдат научени, по отношение на този свят и във всяка област от живота, да мислят Божиите мисли след Бога и да ходят във всичките Му пътища.

Човекът беше създаден по Божия образ и за Божия слава, да изучава, покорява и развива света, в който Бог го постави (Битие 1:26-28). По естество, от самото начало, задачата която имаха родителите бе да предадат това призвание на децата си и да им помогнат да го осъществят.

Етичният бунт на човека срещу Бога доведе до проклятие върху човечеството (Битие 3:17-19), което се изразява не само духовно (Римляни 8:5-8; Ефесяни 2:1-4), но и интелектуално (Римляни 1:21-22; 1 Коринтяни 2:14; Ефесяни 4:17-18), и въвежда неизбежно противопоставяне между противниците на Бога и тези, които принадлежат на обещания Спасител (Битие 3:15).

В следствие на това, задачата за постигане на правилно познание за света и развиване на прославящо Бога общество се сблъсква с огромни пречки и изопачавания. Това прави задължително родителите да образоват децата в светлината на Божието откровение, неговата сила и благодат. Изкуплението, което Христос е осигурил за нас, не само духовно ни спасява от идещия гняв, но и ни избавя от интелектуално безсмислие и безумни разсъждения в нашите методи за изучаване на света, в който живеем.

Истинското познание за всеки въпрос, какъвто и да е той, започва със страх и подчинение на Бога (Притчи 1:7), особено основните правила и философия, които се поддържат от Господ Исус Христос, а не от падналия свят или от човешките традиции (Колосяни 2:8; 1 Тимотей 6:20). Словото на Бог е това, което отделя Неговите хора в истината (Йоан 17:17). Така неутралността в образованието е не само невъзможна (Матей 12:30), но тя е неморална (Яков 4:4). Следователно, целта на родителите християни трябва да бъде да насърчават техните деца да „пленяват всяка мисъл да се покорява на Христос“ (2 Коринтяни 10:5), „в Когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на познанието“ (Колосяни 2:3). Само когато нашите деца са преди всичко ученици на Христос, те ще познаят истината и ще се наслаждават на истинска свобода (Йоан 8:31-32).

Ето защо, от самото начало на историята, последвано от бунта на човека срещу Бога, както и поради фундаменталния характер на всяко истинско познание, дълг на родителите е, независимо от предметната област, да наставлявават и възпитават децата си в Господното поучение и в светлината на Неговото откровение (Ефесяни 6:4; Притчи 5:1-2; Псалми 36:9; 119:105, 130).

Отговорността представена тук е била част от изповедта на вярата на Божия народ от най-ранните дни, всъщност тя е основно приложение на голямата и първа заповед „да възлюбиш Господа, Своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила“ (Второзаконие 6:4-5; Матей 22:37-38). Тази отговорност е централен елемент в пазенето на завета с Бога, от тези които са спасени: „тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно децата си“ – постоянно и последователно, по всяко време и на всяко място, във всички области на човешката мисъл, дейност и живот (Второзаконие 6:6-9). Нека отбележим, че тази отговорност е възложена директно от Бога на родителите, а не на която и да е друга институция в обществото.

И така, независимо какво учат децата – от математика и наука до история, литература и изкуство – родителите имат даденото им от Бог задължение да се погрижат те да го научат в светлината и приложението на християнския мироглед, които произтичат от Божието откровение. Това е и ще бъде позицията на тази църква чрез поучение, проповядване и пастирска грижа да се насажда тази отговорност за образованието у родителите, упътвайки ги и помагайки им да вървят в Божия завет на благодат като верни ученици на Христос.

Статията е взета оттук: http://www.cmfnow.com/articles/pe181.htm
Превод: Цветемира Николова

0 Коментара

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>