Какво представлява християнското образование?

Какво представлява християнското образование? Понякога християнските училища са християнски само по име: те са хуманистични училища, в които Библията е добавена към курс от хуманистични предмети. Сериозна грешка правим като приемаме, първо, че има неутрален предмет, който може да бъде преподаван по същия начин както в християнски училища, така и в хуманистични училища. Да разсъждаваме така означава да отхвърляме Божия всеобхватен суверенитет над всички неща. Това означава, че съществуват области, в които господ е не Бог, а човекът. В цялото творение няма неутрална област. Това което вярваме, определя нашeто виждане в математиката, историята, биологията, геологията, изкуствата, физическото образование, и всичко останало. Триединният Бог е абсолютният Творец на всички неща и следователно техен абсолютен Господ и определител. Всички предмети биват преподавани или от библейска, теистична гледна точка, или от хуманистична гледна точка, в центъра на която е човекът.

Второ, трябва да помним, че фактите никога не са неутрални, както Корнилиъс Ван Тил ни е учил. Преди факта е вярата. Вярата обяснява и определя фактите. „Фактите“ на вселената са много различни за будиста, екзистенциалния хуманист, и правоверния християнин. За будиста всичко е илюзия и злочестина. Неговата вяра изисква да отрича съществуването на света и живота. Maйa и кармата определят всичко. За екзистенциалния хуманист „фактите“ имат единствено чисто лично значение, значението, което всеки човек им приписва. Нито човекът, нито творението имат някаква същност, някакво сътворено и предопределено значение. Доброто и злото и всяка друга форма на смисъл е самозародена: те са стойности, които аз приписвам на нещата по собствена воля. Не съществува значение, дадено от Божието творческо действие. Всичкото значение идва от творческото действие на човека.

Според библейското мислене обаче всеки факт е създаден от Бога и обяснен от Бога, така че значението на цялото творение трябва да се разбира във връзка с Него и Неговото царство. Апостол Павел казва ясно на коринтяните, че:

„за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си. Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.“ (I Коринтяни 4:3,4)

Думата, която Павел използва за съд е анакрино – да изследвам, да проуча, и да изпитам. Павел казва просто, че той няма право да изследва, да проучва, да изпитва, и да съди според своите стандарти и критерии. По същия начин той не се интересува от никакви такива осъждания за него самия. Единственият критерий за изследване и осъждане е Господ и Неговото слово, и дори тогава Божията пълна и ясна оценка ще стане явна напълно при Последния съд (I Коринтяни 4:5).

Явният извод тук и другаде е, че всичкото изучаване и изследване трябва да бъде във връзка с Божието Слово и факта, че Бог е всевластен като Създател, Поддръжник и Господ.

Трето, вярата не само определя фактите. Тя определя и ума. Хуманистичната философия за образованието дава предимство на хуманистичния ум. Определящ е интелектуализмът. Той е истинският морал. Предполага се, че колкото е по-високо нивото на хуманистичното образование, толкова по-високо е и нивото на моралния характер. Така на спасението се гледа като на разпространение на хуманистичното образование и знание по цялата земя.

За нас обаче разпространението на хуманистичното образование е разпространение на грях и отстъпничество. За нас образованието трябва да бъде още по-желателно отколкото за хуманистите, но то трябва да бъде Богоугодно образование и според Божия цялостен замисъл. За нас истината не е хуманистични идеи, вярвания и факти, а Исус Христос (Йоан 14:6), и за нас „истината e предписание за доброта“ и за истинско знание. Човек не може да бъде свят или морален извън Исус Христос, нито може да има истинско знание извън Него.

Това означава, че християнските учебници са необходимост. Като християни, ние сме членове на друго царство, Божието царство. Не живеем в безсмислена, сляпа и развиваща се вселена, възникнала случайно, а във вселена, създадена и управлявана изцяло от Бога, Господарят. Не смеем да познаваме някого или нещо извън Господ, защото Неговото господство, управление, и цел са абсолютни. Училищен курс, който не е систематично библейски, е скрит враг на вярата. Хуманизмът няма място в нашите сърца, църкви, домове, или класни стаи.

Статията е взета оттук: http://chalcedon.edu/research/articles/what-constitutes-a-christian-education/
Превод: Е. Ангелова

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>