Какво е управление?

от Р. Дж. Ръшдуни

Една от думите, с които се злоупотребява най-много във всички езици днес е думата „управление“. Когато повечето хора я използват, те визират федералното правителство или държавата, или общината, или градската управа, или всички тях взети заедно. Тази употреба на думата се отдалечава много от библейския ѝ смисъл, пуританската и ранно американската ѝ употреба.

Библията говори за управление като атрибут на Бога и Христос. Исая 9:6 заявява за Месия: „[У]правлението ще бъде на рамото Му.“
На човешко равнище, всяко управление е делегирано от Бога, като има седем основни нива на управление. Първото ниво (и най-основно) е себеуправлението: себеуправлението на божиите хора. Без него ще имаме единствено беззаконие. Един от основните ни проблеми днес е липсата на себеуправление.

Второто ниво е семейството. В Библията семейството е поставено като най-важната „институция“ или агенция на земята. За човека, семейството е първото и най-основно управление, училище и църква, от детството нататък. Ако семейното управление е слабо, цялата страна е слаба.

На трето ниво е църквата. Днес твърде често църквата или не упражнява управление, или го прави слабо, понеже хората са в бунт срещу всяко добро управление.

Четвъртото ниво на управление е училището. За добро или зло училищата са много важна форма на управление. Тяхното влияние като форма на управление се отразява на всички ни за цял живот. Лошото управление в училище може да означава (и обикновено означава) лошо управление след училище и през целия живот.

Петото ниво на управление е нашето призвание – нашата работа. Аз и вие сме управлявани от работата, която вършим. Тя разпределя времето ни, или тренирането ни, или доходите ни, както и ежедневието ни. Нашите работодатели ни управляват, както и работата, която вършим. Така нашата работа е значителна форма на управление.

Шестото ниво е нашата общност или общество. Какво хората мислят, правят и очакват управлява всички ни. Усещаме обществения натиск, който ни управлява.

И най-накрая, седмото ниво на управление е гражданското управление. Имало е време, когато никой не е говорил за управление като за нещо различно от гражданското управление – една форма на управление между много други. Днес, гражданското управление се опитва да контролира всички останали нива на управление, като изземва властта на себеуправлението, семейството, църквата, училището, работата и обществото. Това е значението на тоталитаризмът: контролът върху всички останали форми на управление иззет от гражданското управление. То води до сигурно бедствие за коя да е страна.

Какво е управление? Със сигурност не е федералното правителство. Преди всичко то е управлението на Всемогъщия Бог и подлежи на разграничените от Него сфери на живот и агенции. Започва с нашето собствено себеуправление.

Ако отречем управлението на Всемогъщия Бог, и ако се провалим в себеуправлението, то така каним робството и тоталитаризмът. Получаваш такова управление, каквото упражняваш.

Статията е взета от книгата Our Threatened Freedom: A Christian View on the Menace of American Statism
Предов: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>