Информация

Целта на този блог е да покаже пред българските християни приложимостта на Божието Слово във всяка област от живота. Библията не е остаряла религиозна книга, а напълно валидна и приложима – всички научни твърдения, обещания, закони и принципи са напълно валидни и в сила днес. Тя не е някаква алтернатива, а установяваща реалността – без алтернатива. Тя е непроменимото, безгрешно Слово на Твореца на този свят, без което всеки човек е обречен на живот лишен от смисъл.

Ще се постараем да публикуваме нова статия всяка седмица, ако можем и по-често. В края на всяка статия ще даваме линк към мястото, откъдето сме я взели. Благословено четене!