Четене на Библията

План за ежедневно четене на Библията.

Всеки ден прочитай по една глава от всеки списък – общо десет глави на ден.

Когато свършиш с една книга, веднага започваш следващата в списъка. Когато свършиш със списъка го започваш отначало. Постоянно повтаряй списъците. Тъй като списъците са различни по дължина, четенето постоянно ще е разнообразно и никога няма да четеш едни и същи глави заедно.

Списък 1 (89 дни)
Матей, Марк, Лука, Йоан

Списък 2 (187 дни)
Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие

Списък 3 (78 дни)
Римляни, I и II Коринтияни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, Евреи

Списък 4 (65 дни)
I и II Солунци, I и II Тимотей, Тит, Филемон, Яков, I и II Петър, I, II и III Йоан, Юда, Откровение

Списък 5 (62 дни)
Йов, Еклисиаст, Песен на песните

Списък 6 (150 дни)
Псалми

Списък 7 (31 дни)
Притчи

Списък 8 (249 дни)
Исус Навин, Съдии, Рут, I, II, III и IV Царе, I и II Летописи, Ездра, Неемия, Естир

Списък 9 (250 дни)
Исая, Йеремия, Плачът на Йеремия, Езекиил, Даниил, Осия, Йоил, Амос, Авдии, Йон, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария, Малахия

Списък 10 (28 дни)
Деяния на апостолите

Съвет за успех

  • Чети по една глава от всеки списък ежедневно – на веднъж или на два пъти. Щом приключиш с една книга, започни следващата. Приключиш ли списъка, започни го отново. Следвай дадения ред.
  • Чети бързо (без „скоростно четене“), за да добиеш обща представа. Чети толкова бързо, колкото успяваш да възприемеш съдържанието. Целта не е задълбочено изучаване или запомняне. Стреми се към 5-6 минути на глава. Приключиш ли с една глава веднага мини към следващия списък.
  • Премини през текста – без запъване, повторно четене, търсене на препратки.
  • Има различни „начини“ на четене: скоростно преглеждане, внимателно прочитане със средна скорост, изучаване на текста, дълбоко размишление. Добре е да си някъде по средата между първия и втория начин.
  • Повечето хора намаляват времето и увеличават възприемането само след две-три седмици! Към настоящия момент чета и възприемам целия Матей за 35 минути, Римляни за 20, а Битие за час!
  • Не проверявай неща, които „не разбираш“ – истинското разбиране ще дойде от много четене в контекст с времето. Премини през текста!
  • Ако пропуснеш ден или два – няма проблем, продължавай, не се отказвай!
  • Ако се чудиш защо трябва да четеш Деяния (или Притчи) всеки месец, тогава просто демонстрираш нуждата да ги четеш толкова често!
  • Тази система има двуяка цел: да опознаваш Словото и да обичаш и слушаш Бог все повече!