Изграждане на посвещение за християнско образование

от Маги Маринова

Ако искаме да предадем нашата вяра и любов към Бога на следващото поколение и да бъдем способни да дадем видение и цел за живота на нашите деца, трябва да имаме видение и разбиране за нашето призвание като родители и учители и да изградим посвещение към изпълнението на това призвание. Нашето посвещение ще дойде от нашата вяра и разбиране на Писанията. Божието Слово е нашата основа за образование. Нужно е да знаем какъв е Божият план за човешката история и за културата в нашето време и каква е нашата роля като родители в Неговия план. Видението за християнско образование ще ни води във време на трудности и изпитания на вярата ни.

В тази връзка ще разгледаме следните три въпроса:

  1. Какъв е Божият план за историята и времето от теологична и философска гледна точка?
  2. Има ли разлика между християнско и нехристиянско образование?
  3. Какъв трябва да бъде нашият отговор на това, което ни учи Божието слово?

Пример за човек с видение в Библията е Авраам. В Евреи 11:10 ни се казва, че той гледаше към град, чийто строител и създател е самият Бог. Бог го извика от дома му в Ур Халдейски. Той го призова да излезе от земята, която беше езическа и да отиде в земя, която Той ще му покаже, където ще сключи завет на благодат с него, така че „в него ще се благославят всички народи“ (Галатяни 3:8). Евреи 11:10 ни казва, че Авраам живя с вяра, търсейки града, чийто създател и строител е Бог. Бог изведе Авраам от езическото общество и му даде видение за Божието общество. Бог изпълни Своя завет като изпрати Своя Син чрез потомството на Авраам. В Галатяни 3:16 Павел ни казва, че чрез Неговия потомък, който е Христос, Бог ще изпълни Своя завет. Авраам повярва на това обещание, че ще бъде „наследник на света“ (Римляни 4:13).
Цялата статия »

Библейска позиция за спазването на завета с Бог по отношение образоването на деца ни

от Грег Бансен

Като изповед на нашата вяра, свидетелство към света и поучение за всички истински вярващи, старейшините на тази църква решихме да изложим тук нашето искрено и библейски базирано убеждение, че Господ е възложил на родителите отговорността и окончателната власт да осигурят, направляват и контролират образованието на децата си, така че те да бъдат научени, по отношение на този свят и във всяка област от живота, да мислят Божиите мисли след Бога и да ходят във всичките Му пътища.

Човекът беше създаден по Божия образ и за Божия слава, да изучава, покорява и развива света, в който Бог го постави (Битие 1:26-28). По естество, от самото начало, задачата която имаха родителите бе да предадат това призвание на децата си и да им помогнат да го осъществят.

Етичният бунт на човека срещу Бога доведе до проклятие върху човечеството (Битие 3:17-19), което се изразява не само духовно (Римляни 8:5-8; Ефесяни 2:1-4), но и интелектуално (Римляни 1:21-22; 1 Коринтяни 2:14; Ефесяни 4:17-18), и въвежда неизбежно противопоставяне между противниците на Бога и тези, които принадлежат на обещания Спасител (Битие 3:15).

В следствие на това, задачата за постигане на правилно познание за света и развиване на прославящо Бога общество се сблъсква с огромни пречки и изопачавания. Това прави задължително родителите да образоват децата в светлината на Божието откровение, неговата сила и благодат. Изкуплението, което Христос е осигурил за нас, не само духовно ни спасява от идещия гняв, но и ни избавя от интелектуално безсмислие и безумни разсъждения в нашите методи за изучаване на света, в който живеем.
Цялата статия »

0 Коментара

Избори

от Р. Дж. Ръшдуни

Една стара поговорка казва: „Всички щяхме да сме богати, ако не трябваше да ядем“. Или иначе казано всички имаме приоритети, според които правим изборите си.

Някои хора предпочитат да мизеруват що се отнася до храна, дрехи и дом, защото ценят парите много високо. Може и да харесват семействата си, но обичат парите повече, затова жертват всичко, за да правят повече пари. Други жертват за децата си и всичко останало в живота им остава на заден план.
Мога да дам много други примери, но можем да заключим по следния начин: винаги празим избори, съзнателно или не, съобразявайки се с това, което ценим най-много. Нашите избори изявяват нашата вяра.

Исус Навин призовава към избор Израил и нас, заявявайки: „изберете днес кому искате да служите“, на Бог или на лъжливи богове (Исус Навин 24:15). По-късно Илия извика хората да изберат между Бог и Ваал (III Царе 18:21). Отново и отново Библията изисква да изберем и ни предупреждава, че всяко наше действие представлява избор.
Цялата статия »

Божията или човешката воля?

от Марк. Р. Ръшдуни

По-голямата част от образованието си съм получил в арминиански, защитаващи свободната воля училища. Благодарен съм за влиянието, което са ми оказали и за искрения, любящ християнски дух, който са имали преподавателите. Въпреки че съм (както бях и тогава) в силно несъгласие с тяхното богословие, това не означава, че поставям под въпрос тяхната искреност и посвещение. Малко хора са напълно последователни в мисленето си. Още по-малко пък са способни да видят последствията от мисленето си. Някой ден, в подножието на престола, всички ще бъдем последователни и изчерпателни. Дотогава трябва да се предизвикваме един друг, особено онези, които мислим, че са убедени в нещо погрешно.

Една област, в която съвременната църква трябва да бъде предизвикана е областта на сотериологията (доктрина за спасение). Либерализма или модернизма могат да бъдат разпознати лесно, понеже той отрича свръхестествения произход на вярата. Това е натуралистична философия, която отрича трансцедентността на Бога и Исус Христос, и полага увереността в човешкото добро и неговото прогресивно развитие. Религията, която вижда индивида и обществото като център на организираната религия, е хуманистична. „Либералния възглед за Бог и човека зависят от либералния възглед за авторитета и религията“ (Корнилиъс Ван Тил, The Case for Calvinism, 1968, xii). Този „либерален възглед за авторитета и религията“ е изграден върху много човешки Исус Христос, Който е съблечен от свърхестественото и по прищявка на невярващи „учени“ дори от собствените Си думи в евангелията. „Историческият Христос“ е изфабрикуван в говорител на натуралистичната вяра на модернизма. Той става символ на тяхната идеология, вместо спасител на душите им.

Църквата през XX век е безсилна да спре нарастването на модернизма заради предишното си приемане на Арминианството, който възвишава волята и разума на човека да „призове Божията справедливост на съдебната скамейка на разума; те се осмеляват уверено да нагазят в дълбокия океан на небесните тайни…“ (Кристофър Нес, An Antidote Against Arminianism (1700), Still Waters Revival Books, 1988, 1). Ако волята и разума на човека могат да съдят Божието Слово (което цялото е история на изкуплението) и могат свободно да избират между Христос и бунт на основата на действието на тези воля и разум, тогава какво може да попречи на човешката воля и разум да отсъждат и свободно да избират валидността на Писанието или приложението му? Арминианите не са стигнали задължително толкова далеч, въпреки че много от църквите им са приели идеята за свободна воля и тичат с нея напред към модернизма. Поради тази причина фундаменталистите намират съответно за нужно да наблягат на основните доктрини на вярата. Така те избягват натурализма и включващият се в него хуманизъм в полза на Христовата божественост, наблягайки на Христовото изкупително дело и непогрешимостта на Словото. Но устоят на фундаменталистите е като пръст сложен на пропукана язовирна стена, за чието напукване са помогнали те самите чрез приемането на свободната вола за библейска доктрина. Модернистите разширяват свободната воля и разума, докато фундаменталистите го ограничават до спасението на човека. Странно, в тяхното противопоставяне срещу либерализма, фундаменталистите стъпват върху Божия суверенитет относно откровението и съхранението на Писанието, но не и по отношение на спасението.
Цялата статия »

Можем ли да даваме децата си като десятък?

От Р. Дж. Ръшдуни

Божието слово казва, че трябва да даваме дсятък от приходите си. Бог изисква Своя десятък – малка сума в сравнение с това, което съвременната държава изисква. Но във всичко останало Бог изисква цялата ни вярност, подчинение и живот. Не можем да даваме десятък от децата си, нито от живота си. Не можем да дадем десетото си дете на Господа и на Християнското училище, а останалите девет да изпратим в държавно училище. Не трябва и да предаваме децата си на Господа за един ден, а за останалите шест или девет дни да ги предаваме на държавата.

Ние и всичко наше принадлежи на Бога. Децата са описани като „подарък“ или „наследство“ от Господа, или като „награда“, или „благословение“ (Псалом 127:3). Злоупотребявайки с Божиите дарове и благословения си навличаме Неговия гняв. Само този, „който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища ще бъде благословен“ (Псалом 128:1).
Цялата статия »

Въпрос 16 – Може ли Сатана да се покае и да бъде спасен?

от Гари Норт

“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели“.
(Мат. 25:41)

Възможно ли е демони, осъдени за ада, да получат някога вечен живот? Не. Съдържанието на ада ще бъде хвърлено в огненото езеро в деня на съда. “И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро” (Откр. 20:14-15).

Ако адът беше приготвен отдавна да държи Сатана и неговите ангели, как тогава те могат да избягат? Все едно да кажем, че Божието царство е също така несигурно, въпреки че също беше приготвено от Бога: “Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Елате вие благословени от Баща Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света” (Мат. 25:34). Всяко място беше приготвено от Бога за конкретни създания.

Не е ли Сатана живо създание? Не може ли да чувствува болка? Не е ли адът вечен ужас за Сатана и неговите демонични ангели? Защо Бог ги осъди неизбежно на вечни мъки? Ако признаем, че присъдата на Сатана е съвсем сигурна, тогава казваме, че Сатана няма никакъв “шанс” да бъде спасен. Ако признаем, че той и ангелските му последователи са неизбежно осъдени, защо е толкова смущаващо да кажем, че човешките му последователи са също така неизбежно осъдени? Несправедлив ли е Бог към Сатана и последователите му?

Цялата статия »

Въпрос 15 – Не прославят ли и злите хора Бога?

от Гари Норт

“Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!“.
(Лк. 22:21,22)

Псалмистът прогласява: “Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи” (Пс. 145:10). Цялото творение свидетелствува за Неговата власт и величие. Бог не изкушава хората да вършат зло; изкушават ги собствените им страсти (Як. 1:13-14). Но тези действия не намаляват Божията слава. Бог прави злите хора за Себе Си, не за да ги спаси, а за да изяви Своята върховна власт над тях и техния грях. Както Фараона, злите хора са съдени и когато те са съдени, Божието име се прославя.

Бог ли създаде злите хора? Разбира се; Бог е Създателят. Прави ли Бог хората зли? Не; Той мрази злото. Създава ли Той злите хора според Своето непоклатимо и напълно неизбежно решение? Как иначе? Случайни ли ги създаде? Зли ли са те само поради някаква случайност – безлична случайност, която Бог не контролира и не е в състояние да обхване изцяло? (Накои протестантски теолози всъщност казват, че Бог не знае напълно бъдещето и това Негово незнание е основата на човешката свободна воля и морална отговорност.)

Злият ден за злите е денят на крайния съд. Бог ги е създал за този ден, точно както създаде и Сатана: “Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели” (Мат. 25:41). Огънят наистина беше предназначен за тях. Не бяха ли те, като съдове за гняв, също предназначени за това?

Цялата статия »