Browsing the archives for the битие tag

Въведение към Битие

от Р. Дж. Ръшдуни Битие не е просто първата книга в Библията, тя също е от основно значение за нея. През изминалите години е станало обичайно за хуманисти и дори за църковни духовници да се надсмиват над всеки, който приема Битие 1-11 за исторически достоверно. Помня как преди 50 години един виден пастир изрази изненадата […]