Browsing the archives for the грехопадение tag

Въпрос 1 – Не мразеше ли Бог неродения Исав?

от Гари Норт Макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение не на дела, а на Онзи, който призовава, рече ѝ се: “По-големият ще слугува на по-малкия”; както е писано “Якова възлюбих, а Исава намразих. (Рим. 9:11-13) Бог предрече […]