Browsing the archives for the демокрация tag

Дефиниране на термини: Теокрация

от Гари Демар Получих e-mail от една библиотекарка, която отговори на следното твърдение заявено от мен: “Теокрацията е идея, която не може да се избегне. Отхвърлянето на едно теократично правителство води до избирането на друго теократично правителство.” Тя предложи следното възражение: Горното твърдение не е вярно. Има други форми на диктатура или автокрация, които нямат […]

„Глас народен, глас Божий“

от Гари Демар – Не разбирам какво имаш предвид с думата слава – каза Алиса. Хъмпти Дъмпти се усмихна презрително. – Разбира се, че не знаеш, освен ако не ти кажа… Когато използвам някаква дума, тя означава това, което аз избера да означава. Нито повече, нито по-малко. – Въпросът е – каза Алиса, – дали […]