Browsing the archives for the домашно образование tag

Християнски Манифест за Образованието

от Израел Уейн Това е документ, който представя накратко Библейското учение за образованието и възпитанието на децата. След като повечето християни не са наясно с Библейските инструкции по тези въпроси, положих усилие да изложа ясните указания на Писанията за наредбата към родителите да обучават и възпитават децата си в пътищата на Бога. Всичко това е […]

Защо християните трябва да образоват децата си вкъщи, част 2: Защо трябва да се измъкнете от общественото образование

от Лий Дуигън [част 1] [част 3] Дълго чаках да споделя този поучителен момент с читателите на Халкедон. Преди няколко години преподавах в местната гимназия. По средата на часа по естествени науки в 10-ти клас, едно момиче неочаквано стана от мястото си и поиска вниманието на своите съученици: “Слушайте всички! Имам да ви кажа нещо. […]