Browsing the archives for the дом tag

Принципи на Библейския патриархат

От време на време, Бог в провидението Си, допуска не само изпитанието на Своите светии а и да се надигнат разделения, схизми и ереси, от които Неговата църква да расте в зрялост и чистота на вярата, в доктрина и практика. В контекста на такива „изпитателни времена“ на Божиите хора често се напомня да „отворят изгубената […]