Browsing the archives for the есхатология tag

Антихрист в Постмилениализма

от Кенет Джентри Уорфийлд споделя полезни прозрения относно учението на Йоан за Антихрист: „той прави три изявления относно Антихрист, които явно ограничават изводите. Транспонира го от бъдещето в настоящето. Разтяга го от личност в множество. Свежда го от личност в ерес.“[1] Тези три наблюдения подриват мнозинството от днешните дебати относно Антихрист. Времето на Антихрист Читателите […]

Христос, хилядолетният хрaм

от Кенет Джентри Много коментатори посочват Йоановата демонстрация, че Исус е изпьлнението на храма (Йоан 2), като една от целите на Евангелието му, сьщо и това, че е изпьлнение на Съботата (Йоан 5), Пасхата (Йоан 6) и празника шатроразпъване (Йоан 7).[1] Христовите хора в мистичен съюз с Него са наречени „тялото“ (Римляни 12:5; I Коринтяни […]

Освобождение от диспенсационализма

от Лия Макхенри Смит Спомням си как по време на търсенията ми относно истината за края на света бях насочена към известен евангелист. Казаха ми да посетя неговия уебсайт, тъй като той разработвал поредица върху края на света и беше публикувал пророческа линия на времето, която бих могла да проследя. Проселедих графиката донякъде и ми […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 5)

(към част 4) от Божидар Маринов Бъдещето, Божието царство, последните дни Стигаме до въпроса, от който започна тази поредица от статии: Бакалов твърди, че е постмилениалист, аз също поучавам постмилениализъм, това не е ли проблем? Защо, ако критикувам теологията на Бакалов, нашите възгледи за бъдещето изглеждат еднакви? Ако теологията на Бакалов е небиблейска по отношение […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 2)

(към част 1) от Божидар Маринов Човек, общество, институции Възгледът на Реформацията относно човека и обществото може да се обобщи по следния начин: Човекът е поставен да владее над земята, но не и над другите хора. Властта на човека над земята е установена в самото начало, при Сътворението: И Бог каза: Да създадем човека по […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 1)

от Божидар Маринов Преди известно време една читателка на Библиотеката ме попита каква е разликата между моите възгледи и възгледите на Георги Бакалов от църква Прелом. Знаела, че има разлика, но е била притеснена от някои прилики – или поне което изглежда като прилики на повърхността, а именно, есхатологията. Аз съм постмилениалист, тоест вярвам в […]

Трябва ли Библията винаги да се тълкува „буквално“?

от Гари Демар Твърде много коментари върху книгата Откровение твърдят, че са най-буквалната интерпретация на тази най-сложна книга в Библията. Всъщност, често се спори, дали буквалистичният метод е единствения начин да се тълкува Откровение. „Буквално” значи ли „вярно” или означава, че смисълът е „просто каквото казва стихът и нищо друго”? Не може да значи последното, […]