Browsing the archives for the жертва tag

Изследване: Ограничено спасение

от Грег Бансен В какво вярваме Писанието ни учи, че когато Христос даде Своя живот като заместителна жертва за греха, Той го направи, за да изкупи греха на Своя народ. Той умря конкретно за онези, които Отец е избрал преди сътворението на света, а не общо за всички и всеки отделен човек, който живее. Така […]

За кого умря Христос?

от Джон Оуен Отец е излял гнева Си заради; Синът е понесъл наказание вместо: Всичките грехове на всички хора. Всичките грехове на някои хора, или Някои грехове на всички хора. В такъв случай може да се каже: Ако последното е истина, всички хора имат някакви грехове, за които да отговарят, следователно, никой не е спасен. […]

Смъртното наказание: противоречи ли то на Божията милост?

от Божидар Маринов “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло!” (Исая 6:20) Тази статия не е предназначена да бъде защита на смъртното наказание. Библейската валидност на смъртното наказание може да бъде защитавана само на теономична (от qeoV – Бог и nomoV – закон) основа, тоест преди да защитаваме валидността на смъртното наказание, […]