Browsing the archives for the заблуда tag

За теб лъжа, за мене истина

от Петър Порумбачанов Разбра се, че това, което пише по-долу в този текст е твърде непопулярно сред легалистите, числящи себе си към Църквата на Христа. Доста „християни” спорят с фарисейски плам, когато стане дума за това имаме или не свободата да защитим праведните, като дадем нереална информация на противниците си. Повърхностните християни веднага квалифицират подобна […]