Browsing the archives for the застраховка tag

Застрахователен агент ли е Бог?

от Р. Дж. Ръшдуни Вярвам на застрахователния си агент, когато ми говори за застраховки. Той е компетентен, полезен и точен. Но не му вярвам, когато говори за икономика, религия, или почти всяка друга тема освен застраховането. Мога само да калтя глава с трeвога за отдалечаването му от вярата на неговите предци. Много църковни членове третират […]