Browsing the archives for the зло tag

Какъв ни е проблемът?

от Р. Ч. Спроул, младши Между Божия град и града на хората има огромна разлика. Въпреки това, между съравноваващите се армии на семето на жената и семето на змията има нещо общо – всички сме грешници. Всъщност определящото качество на разликата може да бъде открито в начина, по който гледаме на греха. Ако анкетираме тези […]