Browsing the archives for the изследване tag

Изследване: Ограничено спасение

от Грег Бансен В какво вярваме Писанието ни учи, че когато Христос даде Своя живот като заместителна жертва за греха, Той го направи, за да изкупи греха на Своя народ. Той умря конкретно за онези, които Отец е избрал преди сътворението на света, а не общо за всички и всеки отделен човек, който живее. Така […]