Browsing the archives for the милост tag

Смъртното наказание: противоречи ли то на Божията милост?

от Божидар Маринов “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло!” (Исая 6:20) Тази статия не е предназначена да бъде защита на смъртното наказание. Библейската валидност на смъртното наказание може да бъде защитавана само на теономична (от qeoV – Бог и nomoV – закон) основа, тоест преди да защитаваме валидността на смъртното наказание, […]