Browsing the archives for the наказание tag

Какво е закон?

от Р. Дж. Ръшдуни Няколко писатели са заявили наскоро, че законът няма нищо общо с морала и е крайно време да спрем с опитите да го узаконим. Време е да разгледаме това твърдение и да разберем опасността, която съдържа. Фактът е, че всеки закон има нещо общо с морала. Законът казва дали нещо е правилно […]

0 Коментара

За кого умря Христос?

от Джон Оуен Отец е излял гнева Си заради; Синът е понесъл наказание вместо: Всичките грехове на всички хора. Всичките грехове на някои хора, или Някои грехове на всички хора. В такъв случай може да се каже: Ако последното е истина, всички хора имат някакви грехове, за които да отговарят, следователно, никой не е спасен. […]

Божието отмъщение

от Р. Дж. Ръшдуни Във 2 Солунци 1:8, ни се казва, че Господ ще дойде „в пламенен огън да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.” Думата „раздавам” на гръцки е didontos, идваща от didomi, която най-често означава „давам”. С други […]

Библейското учение за избора

Бог ни казва, че грешниците заслужават Неговия гняв. Той е свят Бог, който мрази и греха, и грешника. Той хвърля грешниците в ада, завинаги, а не само греха. Грешниците плащат, а не грехът сам по себе си. Бог каза, че Той намрази Исав, Якововия брат дори преди двамата да бяха родени, дори преди да бяха […]

Смъртното наказание: противоречи ли то на Божията милост?

от Божидар Маринов “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло!” (Исая 6:20) Тази статия не е предназначена да бъде защита на смъртното наказание. Библейската валидност на смъртното наказание може да бъде защитавана само на теономична (от qeoV – Бог и nomoV – закон) основа, тоест преди да защитаваме валидността на смъртното наказание, […]